Starostwo Powiatowe w Kartuzach

  • Landratsamt Karthaus
  • Kartuzy County Governor's Office
Identifier
31
Language of Description
Polish
Dates
1821 - 1920, 1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

184 files

Biographical History

Po zajęciu w 1772 r. Pomorza przez Prusy utworzono landratury (starostwa powiatowe), urzędy wykonawcze szczebla powiatowego Kamery Wojennej i Domen. W wyniku reformy administracji prowincjonalnej w latach 1815-1819 landratury przekształcono w organy rejencji. Podlegały im bezpieczeństwo, sprawy wojskowe (mobilizacja, pobór, dostawy), policja, podatki, budownictwo, opieka zdrowotna, szkoły, kościoły, opieka społeczna, komunikcja lądowa i wodna, rolnictwo, lasy, miary i wagi, obieg pieniądza, sprawy komunalne. Po likwidacji w 1872 r. urzędów domenalno-rentowych, przejęły również administarcję terenów zarządzanych dotychczas przez urzędy domenalne. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę i likwidacji administracji pruskiej, na Pomorzu powołano starostwa powiatowe, które terytorialnie pokrywały się z dawnymi landraturami pruskimi przy uwzględnieniu nowych granic państwowych. Na podstawie dekretu Hitlera z 8 października 1939 r. zachodnie i północne tereny Polski włączono do Rzeszy Niemieckiej. Na terenach tych ponownie utworzono landratury. Działalność ich została zakończona z chwilą wyzwolenia terenów spod okupacji niemieckiej w 1945 r.

Scope and Content

Wydział I: podział prowincji pruskiej 1878-1893, sygn.1; wybory deputowanych i landratów 1879-1919, sygn. 2-8; emigracja, imigracja, nadawanie obywatelstwa pruskiego 1841-1920, sygn. 9-17; szlachectwo, odznaczenia, zmiany nazwisk 1891-1919, sygn. 18-25; zmiany nazw miejscowości 1843-1915, sygn. 26; klasyfikacja gruntów, siatka triangulacyjna 1866-1916, sygn. 27-29; wycinki z gazet, statystyki, notowania meteorologiczne, rolnictwo, przemysł, regulacje stosunków własnościowych 1835-1920, sygn. 30-44. Wydział II: żandarmeria, szkolnictwo powszechne, opieka nad młodzieżą i przysposobiebie wojskowe 1876-1919, sygn. 45-55. Wydział IV: wojskowi, jeńcy wojenni, straż graniczna, szkody wojenne 1908-1919, sygn. 56-60; stowarzyszenia, koła Kriegerverein w powiecie kartuskim 1891-1919, sygn. 61-76; młyn w Żukowie, szosy, nieletni 1840-1912, sygn. 77-81; plany gruntów 1821-1884 - 32 j.a. Okres 1939-1945: przebudowa i remonty budynków urzędowych 1940-1943, sygn. 82-89; Volkssturm, Kreisbauernschaft, kenkarty 1940-1945, sygn. 90-92; robotnicy przymusowi z ZSRR 1942, sygn. 93-100; niemiecka lista narodowa 1940-1944, sygn. 101-150; zmiana nazwisk 1939-1941, sygn. 151-152; kartoteka ludności z terenu powiatu kartuskiego z lat 1939-1945.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0