Związek Patriotów Polskich w ZSRR

Identifier
001799
Dates
1947, 1943-1946, 1942
Type of Entity
Corporate Body

History

Na przełomie 1942 i 1943 roku niezrzeszeni i rozrzuceni dotąd po różnych częściach Związku Radzieckiego działacze komunistyczni i lewicowi zaczęli uaktywniać się i kontaktować między sobą. W toku tych działań wyłoniła się koncepcja utworzenia centralnej organizacji, jednoczącej osoby narodowości polskiej, rozsiane na terytorium Związku Radzieckiego. Po uzyskaniu akceptacji władz radzieckich, utworzono Komitet Organizacyjny Związku Patriotów Polskich w ZSRR. Podczas I Zjazdu (9-10 czerwca 1943r.) uchwalono program i podjęto uchwały w kwestiach organizacyjnych. I tak naczelną władzą Związku był zjazd, a w okresach międzyzjazdowych ? Zarząd Główny, który wyłaniał jako organ kierowniczy ? Prezydium Zarządu Głównego. Centralnym aparatem wykonawczym Zarządu Głównego kierował sekretarz generalny, podlegały mu poszczególne wydziały i biura, których liczba i kompetencje rzeczowe ulegały częstym zmianom. Najważniejszymi były: Wydział Ogólny, Wydział Organizacyjny, Biuro Prawne, Wydział Krajowy, Biuro Badań Ekonomicznych, Wydział Opieki Społecznej, Wydział Poszukiwania Rodzin, Wydział Kultury i Oświaty, Wydział Prasy i Informacji, Komitet Organizacyjny Żydów Polskich w ZSRR, Wydział Finansowy, Wydział Korespondencyjny, Wydział Historyczny, Wydział Wojskowy. W terenie najniższą jednostką organizacyjną było koło, podlegające zarządowi rejonowemu, ten z kolei podlegał zarządowi obwodowemu; niekiedy tworzono jeszcze zarządy republikańskie. Przy strukturach terenowych funkcjonowały m.in. komisje opieki społecznej (z zadaniem niesienia ludności polskiej pomocy materialnej), komisje kulturalno-oświatowe. Powstała rozbudowana sieć placówek szkolnych, przedszkoli i domów dziecka. Koordynowano akcję ewakuacji ludności polskiej. Decyzja o likwidacji Związku podjęta została 10 sierpnia 1946r., w tym celu powołana została Komisja Likwidacyjna, która po raz ostatni obradowała 5 grudnia 1946r.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Sources

  • Sezam database