Archival Descriptions

Holding Institution: Archiwum Państwowe w Rzeszowie close
 1. Akta miasta Rzeszowa

  • Files of the town of Rzeszów

  The collection contains i.a. items including German bills and public announcements; information on the establishment of the ghetto and forced labour for Jews; confiscations of property and its administration; death sentences; lists of deceased Jews for the years 1935-1942; an incomplete list of the Jews of Mielec (1941); lists of licences issued and tribute payments by residents in the years 1941-1943; registers of houses and lists of names of the tenants of various real properties; records of personal identity documents issued; alphabetical card files on population movements ; and the orig...

 2. Akta miasta Łańcuta

  • Files of the town of Łańcut

  Akta cechów 1406-1894; lata 1406-1894, sygn. 1-13 - Przywileje cechowe głownie dla tkaczy i szewców wydane przez właścicieli miasta. Akta z okresu 1866-1918 - Zwierzchności Gminnej; lata 1879-1918, sygn. 14-17 - Księga uchwał Rady Miejskiej, rejestry mężczyzn, materiały dot. obchodów setnej rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Akta z okresu 1918-1939 - Zarząd Miejski 1) Dział Ogólno - Organizacyjny; lata 1918-1939, sygn. 18-82 - Dzienniki podawcze, protokoły czynności, indeksy, okólniki, zarządzenia, regulaminy, instrukcje, księgi uchwał Rady Miasta, Zwierzchności Gminnej, Zarządu Miejsk...

 3. Akta miasta Głogowa Małopolskiego

  • Files of the town of Głogów Małopolski

  Akta cechów - Do szczególnie cennych należy księga wyzwolin czeladników cechu szewskiego z lat 1590-1664, a także dokument pergaminowy Hieronima A. Lubomirskiego z 1694 roku ustanawiający porządek cechowy dla Cechu różnego oraz Księga zapisów na członków cechu tkackiego z lata 1720-1863. Akta rady i ławy z okresu do roku 1772 - Z tego okresu zachował się dokument Stefana Batorego zezwalający Krzysztofowi Głowie na lokację miasta Głogowa - dokument nosi datę 31.V.1578 r. Zachowały się też przywileje i nadania późniejszych właścicieli. Cennym źródłem do poznania warunków życia i problemów, kt...

 4. Zarząd Miejski w Rzeszowie

  Najcenniejsze materiały, które są zachowane w zespole, to akta Miejskiej Rady Narodowej w Wydziale Ogólnym. W pełni są zachowane protokoły z sesji Rady, posiedzeń prezydium, komisji, Zarządu Miejskiego. W wydziale Administracyjno - Prawnym na uwagę zasługują wnioski i kwestionariusze o ustalenie szkód i odszkodowań wojennych mieszkańców Rzeszowa, zestawienie szkód w majątku szkolnym, przedsiębiorstwach miejskich, nieruchomościach gminy. W Wydziale Finansowym zachowane są budżety miasta na lata 1946-1948. W aktach Wydziału Technicznego znajdują się imienne wykazy żołnierzy Armii Radzieckiej ...

 5. Akta miasta Błażowej

  • Files of the town of Błażowa

  Zarząd Miejski; lata 1888-1918 Zachowały się uchwały Rady Gminnej miasta Błażowej od 1907 r., zdekompletowane budżety, inwentarz długów długoterminowych od 1909 r. oraz księga szupasowa. Zarząd Miejski; lata 1919-1939 Zachowany fragmentarycznie - budżety gminy miasta Błażowej, sprawozdania roczne, uchwały Rady Gminnej, inwentarz długów długoterminowych, księga szupasowa, rejestr kar, dziennik podawczy. Zarząd Miejski; lata 1939-1944 Akta zachowane w ok. 70 %. 1. Dział Ogólno Organizacyjny - zarządzenia Starostwa i ich realizacja przez Zarząd Miejski, materiały dotyczące ewidencji ludności, ...

 6. Sąd Niemiecki w Rzeszowie

  • Das Deutsche Gericht in Reichshof
  • German Court in Rzeszów

  Wydział 2 /cywilny/ 1. Sprawy wydawania dokumentów stanu cywilnego; lata 1941-1944, sygn. 1-3 - Zawiera 3 sprawy dotyczące wydania metryki i poprawek w aktach metrykalnych. 2. Sprawy spadkowe; lata 1940-1944, sygn. 4-18 - Materiały dotyczące spadków po zmarłych narodowości niemieckiej, prawdopodobnie również Polaków, którzy przyjęli obywatelstwo niemieckie, osadnikach i pracownikach administracji niemieckiej. 3. Sprawy opiekuńcze nad małoletnimi; lata 1940-1944, sygn. 19-84 - Materiały dotyczące załatwiania spraw opiekuńczych małoletnich po zmarłych rodzicach, a także dzieci nieślubnych uro...

 7. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Czudcu

  • Jewish Community in Czudec

  In addition to registry files, there are also minutes of meetings of the Jewish Council dating from 1940, records including numbers of Jews before the war and in May 1940, number of people resettled, the community budget, other economic and business matters, social welfare, lists of people paying subscriptions to the community organization, the cash ledger, insurance documents for the bathhouse and synagogue, correspondence with the Joint and the Żydowska Samopomoc Społeczna (ŻSS, Jewish Self-Help), orders issued by the German authorities, lists of forced labourers, lists of Jews receiving ...

 8. Urząd Metrykalny Izraelicki w Rzeszowie

  • Israelite Registry Office in Rzeszów

  The collection contains i.a. records and registry files from the years of the occupation: marriage certificates (Trauungsscheine), birth certificates, death certificates, as well as various other certificates, personal identity documents, residence registration documents, etc.

 9. Prokuratura Niemiecka w Rzeszowie

  • Das Leiter der Deutsche Staatsanwaltschaft
  • German Public Prosecutor in Rzeszów
 10. Prokuratura Sądu Okręgowego w Rzeszowie

  • Public Prosecutor at the County Court in Rzeszów
 11. Sąd Specjalny Niemiecki w Rzeszowie

  • Sondersgericht in Reichshof
  • German Special Court in Rzeszów
 12. Sąd Grodzki w Leżajsku

  • Sąd Powiatowy [Grodzki] w Leżajsku
  • Court of the first instance in Leżajsk
 13. Urząd Metrykalny Żydowski w Dębicy

  • Jewish Registry Office in Dębica
 14. Sąd Grodzki w Rzeszowie

  • Court of the first instance in Rzeszów
 15. Sąd Grodzki w Ropczycach

  • Court of the first instance in Ropczyce
 16. Sąd Grodzki w Rzeszowie

  • Court of the first instance in Rzeszów
 17. Akta miasta Rudnika nad Sanem

  • Files of the town of Rudnik nad Sanem
 18. Sąd Grodzki w Tyczynie

  • Court of the first instance in Tyczyn
 19. Rada Żydowska w Rozwadowie

  • Jewish Council in Rozwadów
 20. Więzienie w Sokołowie

  • Prison in Sokołów Małopolski