Archival Descriptions

Holding Institution: Archiwum Państwowe w Malborku close
  1. Sąd Obwodowy w Malborku

    • Amtsgericht Marienburg
    • Local Court in Malbork

    1-29 odpisy ksiąg łanowych i rejestry podatku gruntowego, 30-31 akta zagród dziedzicznych, 32-294 księgi gruntowe 295-1674 akta gruntowe