Archival Descriptions

Holding Institution: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy close
 1. Sąd Specjalny w Bydgoszczy

  • Sondergericht Bromberg
  • Special Court in Bydgoszcz

  Nieliczne akta prezydialne, głównie akta spraw

 2. Sąd Specjalny w Inowrocławiu

  • Sondergericht Hohensalza
  • Special Court in Inowrocław

  Nieliczne akta prezydialne, głównie akta spraw

 3. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Bydgoszczy

  • Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - Kreisleitung Bromberg

  Akta normatywne: zakaz używania mowy polskiej w miejscach publicznych, aresztowania z tego powodu, sprawy organizacji (okólniki Okręgu NSDAP Gdańsk, statystyka ludnościowa Bydgoszczy, statystyka szkolna, informacje o przynależności narodowej, wnioski i opinie polityczne), Kierownik Kancelarii (korespondencja), Urząd Kadr (akta osobowe, Urząd Propagandy (listy żołnierzy niemieckich z frontu, informacje o imprezach kulturalno-oświatowych, sprawozdania ze szkoleń politycznych), Powiatowy Sąd Partyjny (korespondencja), Doradca Gospodarczy - imienne wykaz osób zatrudnionych w zakładach Bydgoszcz...

 4. Sąd Obwodowy w Bydgoszczy

  • Amtsgericht Bromberg
  • Local Court in Bydgoszcz
  1. Akta ogólne (1939-1944) (20 j.a.) 2. Sprawy karne (1940-1945) (134 j.a) 3. Uznanie za zmarłego (1940-1945) (16 j.a.) 4. Sprawy testamentowe (1940-1945) (797 j.a.) 5. Sprawy spadkowe (1940-1945) (1323 j.a.) 6. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (1940-1945) (214 j.a)
 5. Starostwo Powiatowe w Chojnicach

  • Landratsamt Konitz
  • Chojnice Country Governor's Office
  1. Administracja landratury: przepisy dotyczące organizacji landratury i spraw osobowych 2. Ogólna administracja-sprawy policyjne: przepisy, zwalnianie jeńców wojennych 3. Policja ds. meldunkowych, przepustek i obcokrajowców: sprawy meldunkowe, wydawanie paszportów, ucieczki z pracy przymusowej, ewidencja obcokrajowców zatrudnionych w powiecie chojnickim 4. Policja ds. ruchu: przepisy, wypadki drogowe, wydawanie prawa jazdy 5. Policja ds. przemysłu, handlu i rzemiosła: przepisy, zezwolenia na prowadzenie zakładów 6. Policja ds. zdrowia: przepisy, ewidencja weterynarzy, choroby, szczepienia ...
 6. Sąd Obwodowy w Świeciu

  • Amtsgericht Schwetz
  • Local Court in Świecie
  1. Akta spraw ogólnych (25 j.a.): organizacja, akta osobowe (sędziowie, pracownicy). 2. Akta spraw karnych (185 j.a.): przepisy, opór przeciw władzy, ucieczki z przymusowej pracy, kontakty z jeńcami wojennymi, nielegalne posiadanie broni, fałszowanie. dokumentów, podpalenia, kradzieże, naruszanie prawa dla Polaków, nielegalny handel 3. Akta spraw cywilnych (1907) spadki, testamenty, sprawy opiekuńcze, sprawy sporne.
 7. Sąd Obwodowy w Nowem, pow. Świecie

  • Amtsgericht Neuenburg
  • Local Court in Nowe

  Sprawy karne (kradzieże, produkcja i handel alkoholem, paserstwo, przestępstwa gospodarcze, fałszerstwa), sprawy cywilne (sporne majątkowe, testamentowe, rodzinno-opiekuńcze)

 8. Sąd Obwodowy w Szubinie

  • Amtsgericht Schubin
  • Local Court in Szubin

  Sprawy karne (zakłócenia porządku publicznego, podpalenia, kradzieże, oszustwa, fałszerstwa, paserstwo, pobicia, włóczęgostwo, wykroczenia podatkowe).

 9. Sąd Obwodowy w Czersku, pow. Chojnice

  • Amtsgericht Czersk (Heiderode)
  • Local Court in Czersk

  Sprawy opiekuńcze

 10. Sąd Obwodowy w Wyrzysku

  • Amtsgericht Wirsitz
  • Local Court in Wyrzysk

  Akta spraw karnych

 11. Sąd Obwodowy w Tucholi

  • Amtsgericht Tuchel
  • Local Court in Tuchola
 12. Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Toruniu

  • Public Prosecutor at the Special Criminal Court in Toruń

  Repertoria, akta spraw (dekret z 31 VIII 1944 , ustawa z 6 V 1945), podania internowanych o zwolnienie z obozów

 13. Sąd Krajowy w Inowrocławiu

  • Landgericht Hohensalza
  • Regional Court in Inowrocław
  1. Rejestry spraw (sygn. 1-6) 2. Sprawy karne (sygn. 7-40) 3. Sprawa cywilna (sygn. 41) 4. Akta osobowe (sygn. 42-168)
 14. Referat Specjalny Służby Bezpieczeństwa w Gdyni-Potulicach

  • Sonderreferat SD Gotenhafen - Lebrechtsdorf
  1. Akta ogólne (1 j.a.): rozporządzenia, działalność (sprawozdania), pracownicy 2. Korespondencja z policją (5 j.a.): wysiedlanie (wnioski) 3. Ewakuacje specjalne (24 j.a.): osoby przewidziane do ewakuacji (wykazy) 4. Transporty do obozu (8 j.a.): wysiedleni do obozu w Potulicach i skierowani ze zlikwidowanych obozów w Smukale i Toruniu (wykazy) 5. Opinie polityczne (221 j.a.): właściciele gospodarstw i mieszkań przeznaczonych dla Niemców 6. Badania przynależności rasowej (6 j.a.): kierowanie rodzin do obozu w Łodzi 7. Badania przynależności narodowej (19 j.a.): oddziały w Jabłonowie, Smuka...
 15. Sąd Krajowy w Bydgoszczy

  • Landgericht Bromberg
  • Regional Court in Bydgoszcz

  Działalność wymiaru sprawiedliwości, sprawy karne i cywilne, odpisy wyroków, wycinki prasowe

 16. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

  • Landratsamt Bromberg
  • Bydgoszcz County Governor's Office
  1. Ogólna administracja: przepisy w sprawach organizacyjnych i kadrowych, statystyka ludności z 1939 r. 2. Policja: przepisy dotyczące organizacji policji, paszporty i przepustki na wyjazd, sprawy kryminalne, wysiedlenia, rejestracja obcokrajowców, opinie o Polakach, poszukiwania osób zaginionych, prasa, sprawy przeciwpożarowe i drogowe 3. Sprawy szkolne: sprawy szkół i kościołów 4. Opieka społeczna: odszkodowania za straty poniesione podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r., opieka nad dziećmi 5. Sprawy zdrowia: urząd zdrowia na powiat bydgoski 6. Sprawy budowlane, mieszkaniowe i osad...
 17. Centrala Przesiedleńcza w Gdańsku-Potulicach

  • Umwandererzentralstelle Danzig - Lebrechtsdorf
  1. Sprawy organizacyjne i personalne (9 j.a.): przepisy, narady (komendanci obozów, wysiedlenia), organizacja (centrala, obozy, wysiedlenia) 2. Ewakuacja (33 j.a.): statystyka, wysiedlenia z okregu Gdańsk-Prusy Zachodnie (wykazy imienne), nadużycia 3. Wysiedlanie, przesiedlanie i usuwanie z mieszkań (21 j.a.): przesiedlenia Polaków (tereny wojskowe), ucieczki, lekarze obozowi 4. Selekcja narodowościowa i rasowa (8 j.a.): przynależność narodowa i rasowa (badanie wysiedlonych), wysiedlonych, kierowanie osób do obozu Łodzi 5. Obozy (31 j.a.): Potulice, Jabłonowo, Chojnice, Toruń (organizacja, ...
 18. Towarzystwo Rzeszy dla Gospodarowania Ziemią. Placówka w Chojnicach

  • Reichsgesellschaft für Landbewirtschaftung m.b.H. (Reichsland) Bezirk Konitz

  Organizacja i działalność, zatrudnianie i płace, statystyka rolna i majątkowa, procedura przejmowania gospodarstw i majątków, poszczególne majątki, rozliczenia finansowe, pobór podatków i czynsze, udzielanie kredytów, ubezpieczenia i odszkodowania, plany i sprawozdania, uprawa i produkcja rolna, hodowla, leśnictwo, myślistwo i rybołówstwo, transport, realizacja zamówień i dostaw, maszyny, urządzenia i środki produkcji, inwestycje, działalność organizacji rolniczych, osiedlanie ofiar bombardowań

 19. Starostwo Powiatowe w Tucholi

  • Landratsamt Tuchel
  • Tuchola County Governor's Office
  1. Ogólna administracja: przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej i administracji landratury 2. Policja: organizacja żandarmerii i policji, poszukiwania osób zaginionych 3. Sprawy szkolne: administracja szkół, obsada szkół, sprawy finansowo-gospodarcze szkół, kroniki szkolne 4. Kultura i ochrona niemczyzny: wykazy poległych, sprawy meldunkowe, sprawy niemieckiej siły roboczej, zatrudnianie obcokrajowców 5. Opieka społeczna i opieka nad młodzieżą: przepisy dotyczące rent i pomocy społecznej, statystyka, sekwestr majątku klasztornego w Małych Bysławkach 6. Sprawy zdrowia: zwalczanie chorób,...
 20. Obóz Centrali Przesiedleńczej w Potulicach, pow. Bydgoszcz

  • Umwandererzentralstelle - Lager Lebrechtsdorf
  1. Sprawy organizacyjne i personalne (17 j.a): organizacja centrali i obozów, pracownicy, wysiedlenia i osiedlenia, ewakuacja, przejęcie obozu, likwidacja obozu w Smukale 2. Sprawy pomieszczeń i inwentarza (23 j.a.): zakwaterowanie pracowników, obozowa straż przeciwpożarowa, biurowość 3. Odzież i uzbrojenie (20 j.a.): pracownicy, kompania wartownicza, uzbrojenie 4. Utrzymanie i wyżywienie (11 j.a.): zaopatrzenie, rachunki 5. Przedsiębiorstwa obozowe (26 j.a.): budowa zakładów i warsztatów obozowych, zatrudnieni, maszyny i urządzenia 6. Komenda pracy (28 j.a.): zatrudnianie więźniów przez ur...