Archival Descriptions

Displaying items 1 to 11 of 11
Holding Institution: Archief Delft
 1. Gemeentesecretarie Delft

  Door de aanwezigheid van vliegveld Ypenburg is rond Delfst in 1940 vrij hevig gevochten. De wijk Wippolder raakte hierbij zwaar beschadigd. Delft ving veel vluchtelingen op uit Rotterdam na het bombardement daar. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Archief van de Burgerlijke Stand, 1811-19...

 2. Archief van de gemeente Maasland ( 1901 ) 1920-1980 ( 1989 )

  • Archief Delft
  • 857
  • Dutch
  • 1920-1980
  • 891 inventarisnummers

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 'Algemene Stukken' zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden.Onder inventarisnummers AM 154 t/m 188 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In het hoofdstuk 'Openbare Orde' zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 3. Gemeentebestuur van Rijswijk, (1909) 1918-1945 (1951)

  • Archief Delft
  • 704
  • Dutch
  • 1918-1945
  • 35,75 meter; 2477 inventarisnummers

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In paragraaf 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In paragraaf 2.2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 2.6 en 2.9 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 4. Werkgroep Rijswijk in de Tweede Wereldoorlog, 1987-1991

  • Archief Delft
  • 793
  • Dutch
  • 1987-1991
  • 0,62 meter; 16 inventarisnummers

  Het archief bevat verslagen van interviews en correspondentie met personen, woonachtig te Rijswijk gedurende de tweede wereldoorlog, met documentatie en een manuscript 'Om nooit te vergeten, Rijswijk in de tweede wereldoorlog'. 68 Cassettes met interviews zijn apart geborgen.

 5. Archief van de gemeentepolitie, 1823-1942

  • Archief Delft
  • 46
  • Dutch
  • 1823-1942
  • 70,75 meter; 1036 inventarisnummers

  Het archief bevat o.a. correspondentie, stukken betreffende diverse vergunningen, processen-verbaal, dag- en nachtrapporten en financiële stukken.

 6. Archief van Abraham Cornelis Sebastien van Heel (1899-1966) en Hubertha Gerarda van Heel-Meerburg (1903-2000), 1903-2001

  • Archief Delft
  • 433
  • Dutch
  • 1903-2001
  • 1,25 meter; 103 inventarisnummers

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 7. Psychiatrisch ziekenhuis "Sint Joris Gasthuis"

  • Archief Delft
  • 261
  • Dutch
  • 1677-1979
  • 166,65 meter; 1304 inventarisnummers

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 8. Archief van de Nederlands-Israelitische gemeente, 1850-1962

  • Archief Delft
  • 458
  • Dutch
  • 1850-1962
  • 0,6 meter; 85 inventarisnummers

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 9. Archief van de Dienst Openbare Werken Delft, (1908) 1919-1985 (1989)

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 10. Archief van Gemeentewerken Rijswijk, 1906-1984

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 11. Collectie losse aanwinsten Delft, 14e eeuw - 2002

  • Archief Delft
  • 598
  • Dutch
  • 3,75 meter; 1496 inventarisnummers

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.