Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 49
Holding Institution: Державний архів Дніпропетровської області
 1. Дніпропетровська обласна комісія обліку збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками та їх співучасниками, м. Дніпропетровськ

  • Dnipropetrovsk Regional State Commission for Registration of Damage Caused by German-Fascist Invaders and Their Accomplices, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska oblasna komisiia obliku zbytkiv, zapodiianykh nimetsko-fashistskymy zagarbnykamy ta ikh spivuchasnykamy, m. Dnipropetrovsk

  Despite the Commission was focused primarily on collecting information on the material damage caused by the German occupiers, some part of collection are files containing materials about atrocities towards the civilian population of the region, including the Holocaust-related data. Inventory 1 (Opys 1) File 1. Directives, lists of personnel in charge in regional organizations, correspondence between regional commission and Extraordinary State Commission regarding sending commission statements and statements by individuals, who were evacuated from Dnipropetrovsk, to compensate the material d...

 2. Дніпропетровська Українська допоміжна управа, м. Дніпропетровськ.

  • Dnipropetrovsk Ukrainian Auxiliary board, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska Ukrainska dopomizhna uprava, m. Dnipropetrovsk

  As an occupation authority body, Dnipropetrovsk City Board was involved into the Nazi population policy and the Holocaust. Below are selected files which contain occupation and Holocaust-related information. File 1. Orders by city board about its structure, introduction of rationing system, forbiddance to population to sell and exchange foods, license issuing. 60 pages. File 2. Orders and decrees by the German military commandant to population about punishment for signaling to Red Army, about forcible mobilization of population to compulsory public works. Plan for creation of industrial coo...

 3. Архівний відділ виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів

  • Archival department of the Executive Committee of Dnipropetrovsk Regional Council of People's Delegates
  • Arkhivnyi viddil vykonkomy Dnipropetrovskoi oblasnoi Rady narodnykh deputativ
  • Архивный отдел исполкома Днепропетровского областного Совета народных депутатов

  Files of inventories 1-add., 2 and 3 relate immediately to the World War II in the region and contain information about human losses and material damage during the German occupation, information about the structure of the occupation regime, population policies and the Holocaust. Inventory 1-additional (Opys 1 dodatkovyi). File 91/19. Correspondence with district branches of NKVD concerning compiling lists of establishments, organizations and enterprises which existed during the German-Fascist occupation in the region. 1944-45. 43 pages. File 94/21. Statements about annihilation of the Germa...

 4. Сільські управи Дніпропетровської області (об'єднаний фонд)

  • Village boards of Dnipropetrovsk region (joint collection)
  • Silski upravy Dnipropetrovskoi oblasti (objednanyi fond)

  Village boards were the lowest level administrative bodies responsible for implementation of the German orders on the ground and facilitation of the occupation policies. Some of the files included in the Inventory 2 of the collection are connected to the German population policies and the Holocaust. Inventory 2 (Opys 2) File 1. Orders of the chef of district board in Apostolovo district, Soldatovo village board. 1941-42. 549 pages. File 4. Orders and decrees of Apostolovo district board about prohibition of Soviet propaganda, giving help to prisoners of war, awarding for arrests of communis...

 5. Дніпропетровський штадткомісар, м. Дніпропетровськ

  • Dnepropetrowsk Stadtkommissar
  • Dnipropetrovsk City Commissar
  • Dnipropetrovskyi shtadtkomisar, m. Dnipropetrovsk

  As an occupation German civil administration documentation, the collection contains the following files which are -- or potentially could be -- related to the Holocaust: File 1. Orders, decrees by Reichskommissariat Ukraine, gendarmerie and city board instructions about organization of gendarmerie, registration of anti-Soviet individuals, prohibition to Germans to marry persons of another ethnicity, reporting police and gendarmerie activities, fight against partisans, Jews, arrest of communists in Piatikhatskyi district. Minutes of propaganda staff meeting and gendarmerie officers meeting; ...

 6. Дніпропетровський обласний комітет Комуністичної партії України

  • Dnipropetrovsk Regional Committee of the Communist Party of Ukraine
  • Dnipropetrovskyi oblasnyi komitet Komunystychnoi partii Ukrainy
  • Днепропетровский областной комитет Коммунистической партии Украины

  Inventory 4 (Opys 4) contains filed relating to the history of the German occupation regime, population policies and the Holocaust in the region during the World War II. Inventory 4 (Opys 4). File 4. Letters, informations, reports by the Regional Committee to the lower-level party and governmental bodies, city- and district Communist party branches about activities of military registration and enlistment offices, defense construction works and dislocation of military units, creation of destruction battalions, about atrocities committed by the occupiers and their accomplices. 1943. 66 pages....

 7. Управа Криворізького сільського району, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

  Розпорядження, накази, обіжники, оголошення рейхскомісара України, генералкомісаріату, окружного комісаріату про пільги для німців, організацію німецького суду, постачання промисловим підприємствам вугілля, накладення штрафів за невиконання молокопоставок. Накази, розпорядження управи про мобілізацію транспорта та робочої сили, вивезення до Німеччини молоді 1926 року народження, вилучення зброї та вибухових речовин, застосування смертної кари за розповсюдження зведень радянського інформбюро, про перепис населення, підготовку до сівби та збору врожаю, з особового складу. Відомості про осіб, ...

 8. Бюро забірних карток міської управи, м. Дніпропетровськ

  Розпорядження, циркуляри Дніпропетровської міської управи про інвентаризацію матеріальних цінностей, наднормову роботу, страхування робочої сили. Накази завідуючого бюро забірних карток про організацію бюро, режим роботи, утворення комісії для перевірки роботи бюро, норму оформлення карток на кожного обліковця та з особового складу. Листування з відділами міської управи та установами і організаціями з адміністративно-фінансових питань. Фінансові звіти, акти ревізій роботи бюро, перевірки каси, складу, договори з підприємствами та організаціями. Об'яви, оголошення, відомості, зведені відомос...

 9. Генеральний комісаріат, м. Дніпропетровськ.

  Циркуляри, інструкції та постанови Рейхкомісара України з питань робітничої, аграрної та фінансової політики. Дванадцять заповідей про відносини до російського населення на Сході. Накази, розпорядження, інструкції генералкомісара, гебітскомісарів, штадткомісара про дислокацію жандармських постів, боротьбу з партизанами, євреями, створення єврейської управи, арешти комуністів. Листування з Рейхскомісаріатом України, установами про навчальні плани та програми у школах і сільськогосподарських училищах, репертуар театрів, про вилучені із міського музею експонати. Звіти відділу пропаганди штадтк...

 10. Петропавлівська районна управа, с. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області.

  Розпорядження, положення, обіжники рейхскомісара, генералкомісара, районної управи з сільськогосподарських питань, про оплату праці в кустарному виробництві, страхування та оподаткування, порядок обслуговування населення в медичних установах, видачу допомоги родинам, члени яких добровільно виїхали на роботу до Німеччини. Зведення, відомості про збирання врожаю, скотарство. Накладні, квитанції про видачу фуражу німецьким військовим частинам. Прибутково-видаткові кошториси установ району. Відомості нарахування трудоднів, обліку робочої сили на будівельних роботах. Списки земельних общин та чл...

 11. Межівська районна управа, с. Межова Межівського району Дніпропетровської області

  Накази, розпорядження Українського сільськогосподарського бюро та районної управи з особового складу, про передання колгоспного майна в розпорядження управи. Плани посівів. Зведення, відомості, звіти про хід сільськогосподарських робіт в общинних господарствах, наявність зерна, заготівлю сільськогосподарських продуктів, профілактичні заходи та інфекційні захворювання по району, кількість дворів по сільських управах. Відомості, зведення, квитанції про приймання худоби, кількість плодових дерев. Списки працівників районної та сільських управ, членів общинних господарств, вчителів, лікарів, зо...

 12. Васильківська районна управа, с. Васильківка Васильківського району Дніпропетровської області.

  Накази з особового складу, розпорядження, інструкції райуправи про сільськогосподарське постачання. Зведення про хід сільськогосподарських робіт та заготівельні роботи в общинних господарствах та по району. Плани, звіти, листування про роботу та закриття шкіл району, вилучення забороненої літератури та підручників, протоколи нарад вчителів, анкети, заяви, автобіографії вчителів, списки неблагонадійних вчителів. Списки населення по селах району, платників податків, комуністів, комсомольців, військовополонених, громадян евакуйованих з м. Новоросійська, службовців райуправи та сільських управ ...

 13. Покровська районна управа, с. Покровське Покровського району Дніпропетровської області.

  Постанови, накази, розпорядження, об'яви німецького командування про встановлення окупаційного режиму, здачу зброї, колгоспного та державного майна, з сільськогосподарських питань, про ціноутворення в кустарних промислах та оподаткування. Звіти районного фінансового відділу, райземвідділу, бюджетних установ. Зведення про проведення сільськогосподарських робіт та виконання поставок в общинних господарствах. Відомості про наявність сільськогосподарських машин, реманенту, тяглової сили, про обмін грошей. Довідки про народження. Списки та відомості про заробітну плату вчителів

 14. Дніпропетровська обласна управа, м. Дніпропетровськ

  Постанови, накази, розпорядження відділу просвіти, промислового відділу, відділу заготівель обласної управи. Відомості про ВУЗи, науково-дослідні інститути м. Дніпропетровська, про відкриття учбових закладів. Статут товариства 'Просвіта'. Навчальні та календарні плани вищих учбових закладів, програми науково-дослідницької роботи. Плани, звіти, доповідні записки про роботу шкільного управління, шкільного сектора, шкіл. Біографії викладачів. Списки викладачів та співробітників навчальних закладів, шкіл, історичного музею, обласного архіву, бібліотеки. Зведені відомості та відомості про наявні...

 15. П'ятихатський гебітскомісаріат, с. П'ятихатки П'ятихатського району Дніпропетровської області

  Розпорядження німецької влади про встановлення окупаційного режиму, збір податків, організацію заготівельної системи, з адміністративних та господарських питань, про заборону німецьким офіцерам відвідувати російських лікарів. Накази Південної сільськогосподарської інспекції про заходи щодо покращення врожайності, про городництво, скотарство, рибництво. Листування з генералкомісаріатом та фірмами з питань виробничого та сільськогосподарського характеру. Списки осіб, призначених для вивезення на роботу до Німеччини.

 16. Дніпропетровський міський житловий відділ № 7 Дніпропетровської міської управи, м. Дніпропетровськ

  Накази, розпорядження міської управи про мобілізацію населення на будівництво Запорізького шосе, зміни у соціальному страхуванні та комунальних тарифах, реєстрацію громадян, що прибули з Північного Кавказу. Документи касово-меморіального порядку. Прибутково-витратні ордери, баланси домоуправлінь, рахунки за квартирну плату. Списки мешканців, пенсіонерів, безробітних, жінок, що мають дітей для одержання хлібних карток, вугілля

 17. Покровський гебітскомісаріат, с. Покровське Покровського району Дніпропетровської області.

  Накази, розпорядження, об'яви гебітскомісаріату та районної управи щодо встановлення окупаційного режиму, про вилучення агітаційної літератури. Інструкції про проведення посівної кампанії, заготівлю хутра. Звіти про проведення сільськогосподарських робіт в общинних господарствах. Списки працівників райуправи та МТС, добровольців німецької армії, автобіографії старост. Відомості сільуправи про вивезення населення до Німеччини.

 18. П'ятихатська районна управа, с. П'ятихатки П'ятихатського району Дніпропетровської області.

  Постанови, розпорядження окружного комісара, обласної управи та листування про роботу шкіл. Відомості про кількість шкіл, культурно-просвітніх установ, населення району, сіл з німецьким населенням, вчителів. Навчальні плани для сільськогосподарських шкіл. Розписки, кошториси фінансування державних господарств району. Списки робітників та службовців установ на одержання пайків

 19. Софіївська районна управа, с. Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області.

  Списки общинних господарств. Зведення про хід сільськогосподарських робіт. Звіти управи та общинних господарств про постачання сільгосподарських продуктів, про якість насіння. Списки громадян, вивезених на роботу до Німеччини. Статистичні зведення про кількість населення району, вивезеного до Німеччини

 20. Криворізька міська управа, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

  Розпорядження рейхскомісара України та міської управи про податкові пільги для німців, з фінансових питань. Список перейменованих назв вулиць, списки сотських, десятських міської управи. Заяви, ордери про одержання житла. Оборотні відомості, сальдові баланси, шляхові листи експлуатації автотранспорта. Відомості про заробітну плату