Language of Description: Polish
 1. Prokuratura Powiatowa w Wysokiem Mazowieckiem

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 2. Prokuratura Powiatowa w Wyrzysku

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 3. Prokuratura Powiatowa we Wrześni

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 4. Prokuratura Powiatowa w Wołowie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 5. Prokuratura Powiatowa w Wieluniu

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 6. Prokuratura Powiatowa w Węgrowie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 7. Prokuratura Powiatowa w Tomaszowie Mazowieckim

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 8. Prokuratura Powiatowa w Tomaszowie Lubelskim

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 9. Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeszy w Berlinie [Reichsjustizministerium Berlin]

  • akta spraw karnych głównie przeciwko Polakom za lata 1939-1945, które toczyły się przed Trybunałem Ludowym w Berlinie, niemieckimi wyższymi sądami krajowymi w Poznaniu, Katowicach, Królewcu, Hamburgu - za udział w konspiracji (ZWZ, AK, ZOB, SN, MiP), za działalność komunistyczną, kolportowanie nielegalnych wydawnictw, szpiegostwo, zdradę stanu, nielegalne posiadanie broni - akta spraw karnych z okresu międzywojennego (szpiegostwo, zdrada stanu, zdrada tajemnicy państwowej, przynależność do KPN za lata 1921-1939)
 10. Prokuratura Powiatowa w Tarnowskich Górach

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 11. Prokuratura Powiatowa w Tarnowie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 12. Prokuratura Powiatowa w Tarnobrzegu

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 13. Prokuratura Powiatowa w Świdnicy

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 14. Prokuratura Powiatowa w Sztumie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 15. Prokuratura Powiatowa w Szczytnie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 16. Prokuratura Powiatowa w Szczecinie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 17. Prokuratura Powiatowa w Suwałkach

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 18. Prokuratura Powiatowa w Strzelinie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 19. Prokuratura Powiatowa w Sokołowie Podlaskim

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 20. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie [Auswärtiges Amt in Berlin]

  • akta administracyjne (sprawy obywateli polskich wydalonych z terenu III Rzeszy w latach 1936-1939, m.in. z powodu rzekomej działalności antypaństwowej, przekroczenia przepisów paszportowych i dewizowych, niepłacenia podatków; sprawy obywateli niemieckich zamieszkałych na terenie Polski podejrzanych, m.in. o szpiegostwo, dywersję, przestępstwa kryminalne; korespondencja Ambasady Polskiej w Berlinie w sprawie obywateli polskich skazanych przez sądy niemieckie; projekty, memoranda, koncepcje opracowane w latach 1942-1943 w sprawie rozwiązania kwestii sowieckich, zakończenia wojny z ZSRS, odb...