Language of Description: Polish
 1. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Lublinie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 2. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Krakowie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 3. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 4. Nadburmistrz jako Miejscowa Władza Policyjna w Raciborzu [Der Oberbürgermeister als Orstpolizeibehörde der Stadt Ratibor]

  • akta administracyjne (wnioski o wydanie paszportów z lat 1935-1936 oraz wnioski o wydanie dowodów osobistych z lat 1940-1943)
 5. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Bydgoszczy

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 6. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 7. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Kielcach

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 8. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Katowicach

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 9. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 10. Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie

  • materiały ewidencyjne (kserokopie repertorium)
 11. Prokuratura Rejonowa w Sierpcu

  • materiały ewidencyjne (kserokopie repertoriów)
 12. Prokuratura Rejonowa w Płocku

  • materiały ewidencyjne (wypisy z repertoriów, kserokopie repertoriów)
 13. Prokuratura Rejonowa w Piasecznie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych
 14. Prokuratura Powiatowa w Żywcu

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 15. Prokuratura Powiatowa w Żninie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 16. Prokuratura Powiatowa w Zwoleniu

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 17. Prokuratura Powiatowa w Zawierciu

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 18. Nadburmistrz Bydgoszczy [Der Oberbürgermeister der Stadt Bromberg]

  • akta osobowe (akta personalne: członków NSDAP i różnych organizacji nazistowskich, osób zatrudnionych w administracji państwowej w Bydgoszczy, osób zatrudnionych w zarządzie miasta oraz podległych mu urzędach, volksdeutschów i reichsdeutschów bezpartyjnych i nienależących do organizacji niemieckich)
 19. Prokuratura Powiatowa w Zamościu

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 20. Prokuratura Powiatowa w Zakopanem

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim