Archival Descriptions

Displaying items 41 to 60 of 62
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Державний архів Вінницької області
 1. Балківська районна поліція (періоду німецько-фашистської окупації), с. Балки Барського району.

  Акти та протоколи допитів про крадіжки; списки пожежних команд сіл району, агрономів, поліцейських та старост общин.

 2. Чечельницька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Чечельник

  Звіт про надходження с/г продукції та її видачу окупаційним військам; доручення на видачу МТС та с/г общинам хімікатів; відомості про надходження хімікатів

 3. Ободівська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Ободівка

  Акти інвентаризації майна сільських управ, общин, шкіл; акти та відомості про завдання збитків общинам окупаційними військами; відомості про збирання врожаю зернових культур; відомості обліку робочих днів, про урожайність с/г культур; накладні; рахунки; описи майна торгівельних установ району; листування з сільуправами з питань проведення с/г робіт; списки працівників райуправи.

 4. Гайсинська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Гайсин

  Директиви та розпорядження інспектора шкіл; плани заготівлі по району; місячні звіти про стан худоби; відомості про розподіл палива по району, кількість населення та господарств, стан транспорту; списки працівників управи, учителів району та спеціалістів; листування з обласною та сільуправами з питань особового складу, постачання хліба та м'яса, стану млинів.

 5. Козятинська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Козятин

  Авансові звіти; відомості на виплату зарплатні працівникам управи, суду, вчителям шкіл району; касові ордери; квитанції; рахунки; списки платників податків

 6. Літинська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Літин

  Розпорядження районної управи про надання виробничих планів господарствами району; відомості про надання продуктів працівникам установ та організацій району, нарахування податків на будівлі, про надання допомоги сім'ям осіб, вивезених до Німеччини; прибутково-видаткові документи; списки платників податків, власників собак.

 7. Тульчинська повітова управа (періоду німецько-фашистської окупації) , м. Тульчин

  Постанови, накази, розпорядження, інструкції губернаторства Трансністрії; плани будівництва лікарень у районах повіту , звіти про діяльність шкіл , обмін радянських грошей на окупаційні, акти прийому сільськогосподарської продукції, ревізії Шпиківської районної аптеки; відомості про прибутки підприємств повіту; списки жандармів, вчителів шкіл Тульчинського району, листування з губернаторством Трансністрії про виділення спирту аптекам і працівникам установ, відомості нарахування заробітної плати.

 8. Тульчинська міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Тульчин

  Штатні розписи; звіт міськуправи про відпущення товарів; звіти установ та організацій; акти інвентаризації майна управ, інших установ та організацій; заяви громадян про відпуск будівельних матеріалів, продуктів, з питань отримання дозволів на забій худоби; авансові звіти, касові ордери; квитанції; ордери; журнали обліку надходження податків та квартплати; листування установами з установами та організаціями з питань відпуску продовольчих товарів; відомості на виплату зарплатні працівникам управи, установ та організацій міста.

 9. Копайгородська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Копайгород

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; розпорядження повітової та районної управ; бюджет управи на 1942-1943 рр.; бюджети сільуправ та господарств; річні, квартальні звіти сільуправ; акти інвентаризації майна управ, інших установ та організацій; акти переробки соняшника, зерна; акти про охорону державного лісу; відомості про кількість працездатного та непрацездатного населення по селах району; заяви громадян про видачу дозволів на торгівлю, звільнення від податків; списки працівників установ та організацій, платників податків, пенсіонерів; особові рахун...

 10. Тульчинська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Тульчин

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; розпорядження повітової та районної управ; бюджет сільуправ; фінансові звіти сільуправ; акти інвентаризації майна управ, інших установ та організацій; акти прийому шкіл після ремонту; акти фінансових перевірок господарств; відомості про випуск продукції цукровими заводами та млинами району, про кількість землі; відомості господарств про наявність зернових, худоби, с/г інвентаря; заяви громадян, директорів шкіл про забезпечення необхідними матеріалами; списки населення сіл, працівників установ та організацій, членів...

 11. Шаргородська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Шаргород

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії та обласної управи; постанови Дирекції лісів Трансністрії про забезпечення паливом; розпорядження повітової та районної управи; штатні розписи; звіти сільуправ про роботу; акти інвентаризації майна управ, інших установ та організацій; акти передавання худоби з відгодівельного пункту; відомості господарств про вивіз до Румунії зерна, худоби, с/г машин, про надходження та заготівлю продуктів; відомості цукрових заводів, млинів, олієбієнь про кількість продукції, яка випускається; відомості господарств про наявність запасів продуктів хар...

 12. Плисківська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Плисків

  Бухгалтерські звіти Скоморошківського та Закричанського господарств; відомості про хід с/г робіт у господарствах району, про кількість населення, худоби, с/г інвентаря; накладні; квитанції; ордери; рахунки

 13. Крижопільська містечкова управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Крижопіль

  Накази губернаторства Трансністрії; накази та розпорядження районної управи з адміністративно-господарських питань; бюджет претури на 1943-1944 рр.; списки платників податків, ремісників, торгівців, власників майстерень, крамниць; листування з районною управою з питань основної діяльності; відомості на виплату зарплатні працівникам установ та організаційміста Registration lists Receipts

 14. Яришівська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Яришів

  Постанови, накази інструкції губернаторства Трансністрії; розпорядження райуправи; плани посіву с/г культур; акти про видачу продуктів жандармам, ревізії та інвентаризації сільських споживчих товариств, на отримання общинами в кредит насіннєвої картоплі; відомості про хід с/г робіт, склад та рух населення району, наявність с/г інвентаря, худоби, збір податків, на видачу зарплатні працівникам установ та організацій; особові рахунки; посвідчення про відрядження; накладні; квитанції; ордери; списки працівників установ та організацій, платників податків, військовополонених; листування з повітов...

 15. Гайсинська міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Гайсин

  Списки робітників та службовців установ та підприємств м. Гайсина; списки населення м. Гайсина; справа орендаря Марчука М. на домоволодіння та садибу.

 16. Ямпільська міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Ямпіль

  Постанови, накази, інструкції губернаторства Трансністрії з питань реквізиції майна, видачі дозволів на торгівлю, найму робочої сили та ін.; фінансовий звіт управи; місячні баланси міської управи; баланси торгівельного відділу; вирок військово-польового суду м. Тирасполя у справі радянських громадян; акти про передачу продуктів до їдальні та перевірки їх наяності; відомості на видачу зарплати працівникам управи, інших установ та організацій; листування з міськими установами та Ямпільською повітовою управою з питань основної діяльності

 17. Турбівська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Турбів

  Акти обстеження посівів; довідки видані громадянам на купівлю худоби; відомості про ліквідацію страхових збитків; списки громадян, вивезених до Німеччини; відомості на виплату заробітної платні працівникам установ району.

 18. Тульчинська міська поліція (періоду німецько-фашистської окупації), м. Тульчин.

  Відомості на видачу домових книг по м. Тульчину, на видачу паспортів і прийомку грошей за паспорти по селах району; розрахункові касові документи; відомості на видачу зарплати працівникам міської та сільських поліцій.