Archival Descriptions

Displaying items 1 to 5 of 5
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Gemeentearchief Schiedam
 1. Collectie Van Praag

  Mr. dr. ir. M.M. van Praag werd op 1 mei 1896 in Amsterdam geboren. In januari 1920 behaalde hij aan de Technische Hogeschool Delft het diploma voor civiel-ingenieur. Hij was van januari tot oktober 1920 ingenieur bij het Rijksbureau voor de Ontwatering van het Departement van Landbouw en sedert 1 oktober 1920 directeur van de Gemeentelijke Woningdienst in Schiedam, een functie die hij met een gedwongen onderbreking tijdens de oorlogsjaren, tot aan zijn pensioen in 1961 heeft uitgeoefend. In 1925 legde hij met goed gevolg het doctoraal examen Rechten af aan de Rijksuniversiteit Leiden. Sede...

 2. Archief van het gemeentebestuur Schiedam

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk I, paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II, paragraaf 3 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk II paragraaf 5 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het Archief gevormd door de ambtenaar van de burgelijke stand, inv.nrs 8605 - 9246). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 3. Archief van het Kabinet van de Burgemeester, 1843-1976

  Hoofdstuk 2 bevat stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Het archief bevat ook stukken opgemaakt en ontvangen door de secretaris. Paragraaf B.2 bevat Aangetroffen stukken betreffende de tweede wereldoorlog.

 4. Gemeentebestuur van Kethel en Spaland, 1811-1941

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder de inventarisnummers 190 - 232 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 598 - 618 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder nummers 510 - 576 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 5. Archief van de gemeentepolitie Schiedam, 1819-1994

  Ca. 2m archief is nog niet beschreven. In hoofdstuk II, paragraaf 1.2 zijn stukken betreffende het personeel te vinden. In de gedeeltes over de oorlogsjaren kan mogelijk interessante informatie zitten. Hoofdstuk II, paragraaf 2 bevat dag- en nachtrapporten en processen-verbaaal. In hoofdstuk 3.1. zijn stukken met betrekking tot de bezettingsjaren te vinden, zoals nr. 1875: Processen-verbaal en rapporten van de gemeente- en rijksveldwachter te Kethel en Spaland betreffende zaken die met de oorlogshandelingen verband houden, 1941.