Archief van de gemeentepolitie Schiedam, 1819-1994

Show Item Details