Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis / Centre d’Archives et de Recherches pour l’Histoire des Femmes
  1. Fonds Régine Karlin-Orfinger.

    In dit bestand vinden we hoofdzakelijk documenten met betrekking tot de activiteit van Orfinger in verschillende vrouwenorganisaties en verenigingen die ijverden voor het schrappen van abortus uit het strafrecht. Het gaat grotendeels om ingekomen stukken zoals correspondentie, omzendbrieven, nieuwsbrieven en periodieken maar ook notulen van vergaderingen, werkteksten, statuten, pamfletten en affiches, documentatie, … Daarnaast noteren we nog de dossiers, waaronder enkelen die handelen over juridische beschuldigingen en vervolging tegen deze verenigingen in het kader van de strijd voor abort...

  2. Nationaal Werk voor Kinderwelzijn – NWK (bis).

    Nr. 43 bevat een dossier “activiteiten van leden van het NWK inzake het redden van Joodse kinderen”, wellicht gebruikt om een historische studie te maken over dit onderwerp. Het bevat o.a. nota’s, teksten en andere werkdocumenten, fotokopies van stukken, briefwisseling maar ook andere interessante documenten zoals notulen en statuten van de Amicale des Anciens du CDJ.

  3. Nationaal Werk voor Kinderwelzijn – NWK.

    Nr. 548 (1950-1973) bevat briefwisseling van Yvonne Nevejean (hoofd van het NWK) met Joodse organisaties zoals het AIVG en haar opvolger de SSJ betreffende Joodse kinderen tijdens de oorlog. Het gaat doorgaans om vragen tot bevestiging dat een bepaalde persoon (als kind) werd verstopt door het CDJ. Naast correspondentie vinden we ook andere documenten terug, zoals een activiteitenrapport (1958) van het AIVG, notulen van vergaderingen van het SSJ (o.a. 1971, 1972, …), enz.