Language of Description: English
Held By: Štátny archív v Nitre
  1. Komárňanská župa III.

    • Komárno County III.