Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Holding Institution: Universiteitsarchief UGent
  1. Kabinet van de rector. Dienst voor Academische aangelegenheden.

    In dit bestand zijn een aantal reeksen relevant. Een algemene bron zijn de verschillende registers: inschrijvingsregisters voor de periode 1817-1961 (die o.a. rolnummer, naam en voornaam, leeftijd, geboorteplaats, vroegere studies, gekozen studierichting vermelden), alfabetische registers van de ingeschreven studenten, registers van ingeschreven studenten per studierichting, registers van de examenuitslagen, … Onder 4A2_4 vinden we de reeks ingekomen en uitgaande briefwisseling (1817-1940), geklasseerd per academiejaar en onderverdeeld op onderwerp. Onderwerpen zoals “vreemde studenten”, “s...

  2. Archief van de Faculteit van de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen/Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen.

    In dit archiefbestand noteren we de dossiers inkomende en uitgaande briefwisseling afkomstig van de Dienst van de Decaan en Dienst van de Rector van deze faculteit (nr. 6K2_1). Nr. 6K2_1 8.2 bevat onder andere correspondentie over Joodse studenten, de verordeningen over het “Joodse schoolwezen” en eventuele uitzonderingen hierop (1941). In het dossier “inlichtingen over oud-studenten en studenten” (nr. 6K2_1 41) vinden we stukken over de Joodse onderzoeker J. Rappaport (1938).