Holding Institution: Rijksarchief te Hasselt / Archives de l'Etat à Hasselt
  1. Gemeente Kozen. Overdracht 2001.

    Onder nr. 260 vinden we het Jodenregister terug van de gemeente Kozen.