Holding Institution: Gemeente Veendam
  1. Gemeentearchief Veendam

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente.