Holding Institution: Gemeente Franekeradeel
  1. Archieven van het Gemeentelijk gas- en electriciteitsbedrijf Franeker en Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Franekeradeel, 1859-1975

    Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

  2. Archief van de gemeente Franeker 1920-1983

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755.2 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

  3. Archief van de gemeente Franekeradeel (oud) 1920-1983

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.