Held By: Archiwum Państwowe w Koszalinie - Oddział w Szczecinku