Archival Descriptions

Displaying items 1 to 9 of 9
Language of Description: Dutch
Holding Institution: Archief Koninklijk Paleis / Archives du Palais Royal
 1. Secretariaat van koningin Elisabeth.

  Relevant in het omvangrijke archief van het secretariaat van koningin Elisabeth is vooreerst de reeks briefwisseling (en andere stukken) betreffende “démarches de la reine en faveur d’Israélites” tijdens de bezetting – zie de nrs. 63 tot en met 84. Het gaat hier om briefwisseling met Joden (1942-1949), geklasseerd op familienaam, en om andere stukken zoals lijsten van vreemdelingen waarvoor uiteindelijk niets kon worden gedaan (nr. 84). We vinden ook briefwisseling terug met de Vereniging der Joden in België (nr. 64). Ook in de algemene briefwisseling is ongetwijfeld correspondentie terug t...

 2. Secretariaat van koning Leopold III. Robert Capelle.

  In dit bestand is onder nr. XIE een dossier bewaard inzake tussenkomsten van koning Leopold III bij de bezetter ten gunste van gearresteerde personen. Daarnaast signaleren we de nrs. IIe/1/a-c (nota’s over onder andere de behandeling van de Joodse bevolking in nazi-Duitsland) en IIe/1/b (brief van Chaim Weizmann met de nota “les Juifs en Allemagne au début de l’année 1939”), die de periode 1938-1940 beslaan.

 3. Privé-secretariaten van koning Albert I en van koningin Elisabeth.

  De omvangrijke reeks briefwisseling van koning Albert en vooral van koningin Elisabeth is voor deze gids interessant. Het gaat om relevante correspondentie met zowel Belgen als mensen uit het buitenland – zie (onder andere) de nrs. 267 en 647 (L. Bernheim); 671 (Moshé Kol, van de Youth Aliyah); 681 (de familie Errera); 683 (o.a. Justin Godart, erevoorzitter van het Comité mondial pour l’Érection du tombeau du martyr juif inconnu en Nico Gunzburg); 695 (de Rothschild Lambert); 609, 619, 680, 692 (Albert Einstein); …

 4. Militair Huis van de Koning. Regering van koning Leopold III.

  Onder nr. 118 vinden we in dit bestand briefwisseling terug inzake verzoeken, gericht aan de Koning, om stappen te ondernemen ten behoeve van Joden tijdens de bezetting. Het gaat zowel om algemene briefwisseling (1942) als om stukken die betrekking hebben op (achttien) individuele personen (1940-1943). Ten slotte vermelden we nog nr. 98, dat onder andere betrekking heeft op de Fraternelle d’Anciens Combattants et Invalides Juifs (1938-1941).

 5. Kabinet van koning Leopold III. Algemeen gedeelte.

  Het archief van het kabinet van Leopold III bevat dossiers in verband met (vragen om) de tussenkomst van de Koning ten gunste van Joden – zie nr. 172, nr. 231 en 274 (beiden afkomstig uit het archief van graaf d’Aspremont-Lynden, attaché bij het kabinet van de Koning). Daarnaast onderscheiden we correspondentie met burgers die aan de Koning een interventie vragen wegens hun arrestatie of opsluiting door de bezetter; ongetwijfeld zitten ook hier een aantal Joodse personen tussen. Ten slotte vermelden we nog de stukken betreffende de intergouvernementele conferentie over de (vnl. Joodse) vluc...

 6. Grootmaarschalk van het Hof. Regering van Leopold III.

  Het dossier nr. 316 bevat 96 subdossiertjes inzake overlijdens van Belgische personaliteiten (1934-1940). We noteren subdossiers over herdenkingsvieringen voor o.a. Maurice Philippson (nr. 69). Het gaat doorgaans om briefwisseling, uitnodigingen, overlijdensberichten, … Onder nr. 747 vinden we briefwisseling inzake “diverse aanvragen voor tussenkomsten” (1940-1945). Daarin bevinden zich o.a. stukken over de situatie van mevr. Errera.

 7. Eerste Minister en Minister van Justitie Joseph Pholien.

  De voor deze gids belangrijkste stukken in dit bestand hebben betrekking op de ambtstermijn van Pholien als minister van Justitie. Het gaat om dossiers, briefwisseling en andere documenten omtrent de vreemdelingen- en vluchtelingenproblematiek – zoals de instroom van Joodse vluchtelingen uit het Duitse Rijk, de ‘Joodse kwestie’, uitwijzingen, uitlevering van vluchtelingen aan Duitsland, de oprichting van een vluchtelingencentrum in Merksplas, … – te vinden onder nrs. 945 - 954. Deze documenten beslaan de periode 1925-1939. Daarnaast vermelden we twee dossiers inzake racisme en antisemitisme...

 8. Secretariaat van koning Leopold III. Jacques Pirenne.

  In het archief van secretaris Jacques Pirenne vinden we onder nr. 48 nota’s inzake de tussenkomst van Leopold III ten voordele van Joden tijdens de oorlogsperiode – met onder andere een lijst van mensen die hierdoor geholpen zouden geweest zijn.

 9. Fotoalbums van Prins Karel, Graaf van Vlaanderen.

  In dit bestand vinden we een ongedateerd album met foto’s van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, geschonken aan Prins Karel. Het gaat om een kleine twintigtal foto’s, meestal één per pagina, vooral daterend van na de bevrijding van het kamp door het Rode Leger. De foto’s beelden vooral de gebouwen (crematoria, omheiningen, toegangspoort, station, …) af, al zijn er ook foto’s van o.a. de stapels schoenen, brillen, menselijk haar, … evenals van werkende gevangenen en de selectieprocedure. De bijschriften zijn in het Frans.