Документи учасників Великої Вітчизняної війни

  • Documents of the participants of the Great Patriotic War
  • Dokumenty uchasnykiv Velykoi Vitchiznianoi viiny
Identifier
P-2999
Language of Description
English
Dates
1922 - 1990
Level of Description
Collection
Source
EHRI

Extent and Medium

50 files

Scope and Content

Collection contains personal documents (autobiography, IDs, characteristics, references, etc.). of Heroes of the Soviet Union, combatants; description of the feats by Heroes of the Soviet Union; memories about forced labor in Germany; memories of participation in battles; memoirs about activities of underground organizations in the region during the war; collection of letters from the front, front photos of war veterans; documents on the anniversary of liberation of localities of the region.

Selected files from the collection can contain information about the Nazi occupation regime and the Holocaust:

File 16. Autobiography, photos and a collection of letters from the front of the Great Patriotic War veteran Borodin M.P. 1942 26 pages.

File 18. Autobiography and memoirs by D.F. Tsedryk. 1985. 47 pages.

File 19. Memories of the Great Patriotic War by Korolev N.D. 1984. 33 pages.

File 25. Letters of activities of underground groups members on the territory of the region (memoirs, letters, certificates). 1945-1976. 221 pages.

File 28. Memories of the Great Patriotic War veterans. 1980. 67 pages.

File 29. Memories of the Great Patriotic War veterans. 1980. 635 pages.

File 30. Collection of memories by Tsedryk H.F.about partisan movement; Communist party-, governmental- and independent underground in Kherson and Mykolayiv regions during World War II. 1967. 33 pages.

File 31. Memories, photos of the Great Patriotic War by Mira Samoylivna Ivanova. 1942-1986.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

People

Places

Документи учасників Великої Вітчизняної війни

  • Documents of the participants of the Great Patriotic War
  • Dokumenty uchasnykiv Velykoi Vitchiznianoi viiny
Identifier
P-2999
Language of Description
Ukrainian
Dates
1922 - 1990
Level of Description
Collection
Languages
  • Russian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

50 справ

Scope and Content

Особисті документи (автобіографії, посвідчення, характеристики, довідки та ін.) Героїв Радянського Союзу, учасників бойових дій. Описання подвигів Героїв Радянського Союзу. Спогади про бойові дії ІІ Кінної Армії, про перебування на примусових роботах у Німеччині. Спогади про участь у бойових діях, діяльність підпільних організацій на території області в роки війни, колекція листів з фронту, фронтові фотографії ветеранів війни. Документи про святкування річниць визволення населених пунктів області.

Вибрані справи з фонду можуть містити відомості про окупаційну політику та Голокост:

Спр. 16. Автобіографія, фотографія та колекція листів з фронту учасника Великої Вітчизняної війни Бородіна М.П. 1942 р. 26 арк.

Спр. 18. Автобіографія та спогади Д.Ф. Цедрика. 1985. 47 арк.

Спр. 19. Спогади учасника Великої Вітчизняної війни Корольова Н.Д. 1984. 33 арк.

Спр. 25. Листи про діяльність підпільних груп спротиву німецько-фашистським загарбникам на теренах області (спогади, листи, довідки). 1945-1976. 221 арк.

Спр. 28. Спогади учасників Великої Вітчизняної війни. 1980. 67 арк.

Спр. 29. Спогади учасників Великої Вітчизняної війни. 1980. 635 арк.

Спр. 30. Збірник спогадів Цедрика Г.Ф.: партизанські загони, партійне, радянське та самодіяльне підпілля Херсонщини та Миколаївщини у роки Великої Вітчизняної війни. 1967. 33 арк.

Спр. 31. Спогади, фотографії про Велику Вітчизняну війну Іванової Міри Самойлівни. 1942-1986.

Conditions Governing Access

Доступ до документів без обмежень

Conditions Governing Reproduction

Копіювання дозволяється лише в наукових цілях і з дозволу адміністрації архіву

Physical Characteristics and Technical Requirements

Фізичний стан документів задовільний

Archivist Note

Опис додав Михайло Тяглий

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0