Районні управи Херсонщини (Об'єднаний архівний фонд)

 • District Boards of Kherson Region (Joint Archival Fund)
Identifier
P-1501
Language of Description
English
Dates
1941 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

67 files

Scope and Content

Selected files may contain information about occupation policy of population and the Holocaust:

Berislav district board.

File 1. Data about population in rural areas; information about the movement of goods, payroll and financial aid. 1941-1942. 93 pages.

File 2. Information on the registration of the population. 1941-1942. 30 pages. File 9. Lists of village elders, police officers and their families, farm managerial stuff, former kulaks, who returned to farms. 1944. 14 pages.

Genichesk district board.

File 13. Correspondence between Rykivsk village board and the heads of rural communities regarding issuing rations, providing information on population and prisoners of war; information about the progress of spring field work, data on taxes paid by members of rural communities. 1941-1943. 287 pages.

Gola Prystan district board. File 25. The order, instruction, guidance by Kakhovka district board and Gebietskommissar regarding responsibilities of district heads and village elders; correspondence, information on health and veterinary services in the region, lists of personnel in district board, of policemen. 1942. 138 pages.

Ivanovo district board.

File 43. Order by district board regarding imposing taxes on population, the implementation of masking of the settlements; lists of policemen. 1942-1943. 214 pages.

Conditions Governing Access

Unrestricted access is allowed

Conditions Governing Reproduction

Reproduction is allowed upon permission by the archives administration

Physical Characteristics and Technical Requirements

Physical Characteristics are satisfactory

Archivist Note

Entry added by Mikhail Tyaglyy

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Places

Районні управи Херсонщини (Об'єднаний архівний фонд)

 • District Boards of Kherson Region (Joint Archival Fund)
Identifier
P-1501
Language of Description
Ukrainian
Dates
1941 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

67 справ

Scope and Content

Вибрані справи з фонду можуть містити відомості про окупаційну політику народонаселення та Голокост:

Беріславська районна управа. Спр. 1. Зведення про кількість населення по сільських управах району; відомості про рух товарів, нарахування заробітної плати та виплату допомоги. 1941-1942. 93 арк. Спр. 2. Довідки про реєстрацію населення. 1941-1942. 30 арк. Спр. 9. Списки колишніх старост, поліцейських та членів їх родин, управлінського апарату колгоспів, колишніх куркулів, що повернулися в колгоспи. 1944. 14 арк.

Генічеська районна управа. Спр. 13. Листування Риківської сільуправи з головами сільських громад про видачу пайків, надання відомостей про кількість населення та військовополонених; зведення про хід весняних польових робіт, відомості про сплату податків членами сільських громад. 1941-1943. 287 арк.

Голопристанська районна управа. Спр. 25. Наказ, пам’ятка, вказівки Каховського гебітскомісару та райуправи про обов'язки голів районів та старост сіл; листування , відомості про медичне та ветеринарне обслуговування в районі, списки працівників управи, поліції. 1942. 138 арк.

Іванівська районна управа. Спр. 43. Розпорядження райуправи про введення податків з дієздатного населення, здійснення маскування населених пунктів; списки поліцаїв. 1942-1943. 214 арк.

Conditions Governing Access

Доступ до документів без обмежень

Conditions Governing Reproduction

Копіювання дозволяється лише в наукових цілях і з дозволу адміністрації архіву

Physical Characteristics and Technical Requirements

Фізичний стан документів задовільний

Archivist Note

Опис додав Михайло Тяглий

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Районні управи Херсонщини (ОАФ).

Identifier
P-1501
Language of Description
Ukrainian
Dates
1941 - 1943
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

67 files

Scope and Content

Постанови, накази, розпорядження Рейхскомісаріату України, Миколаївського генерального комісаріату, польових комендатур, районних управ, сільськогосподарських керівників районів, районних земельних управ, агроконтор про забезпечення збройних сил сільгосппродукцією, планування і проведення сільгоспробіт, охорону посів від підпалів, нову систему оподаткування, мобілізацію населення на різні роботи та ін. Звіти, відомості, листування про хід сільгоспробіт, реєстрацію населення, політичний та культурний стан районів, медичне обслуговування населення та ін. Витяги з протоколів засідань сільських управ. Акти, відомості про стягнення штрафів з громадян. Довідки на отримання хлібних карток. Патенти кустарів. Облікові картки бірж праці. Заяви, біографії, характеристики осіб, які бажають виїхати до Німеччини, вступити до поліції. Заяви розкуркулених радянською владою про повернення майна. Штатні розписи, списки працівників районних і сільських управ. Списки сільських старост, поліцейських, розкуркулених, військовополонених; німецьких сімей; робітників, службовців, фахівців. Списки народжених, померлих, одружених. Списки сімей, що отримують допомогу від окупаційної влади. Списки громадян, які були примусово вигнані чи добровільно виїхали до Німеччини. Списки населених пунктів, колгоспів, медичних установ, шкіл по районах. Документи бухгалтерського обліку, відомості на видачу заробітної плати працівникам рай управ.

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from 'Arkhivy Okupatsii 1941-1944', ed. by Nataliya Makovska

Rules and Conventions

ISAD (G)