Колекція документів "Чернігівщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр."

 • Document collection "Chernihiv region in the years of the Great Patriotic War, 1941-1945"
 • Kolektsiia dokumentiv "Chernihivschina v roky Velykoi Vitchiznianoi viyny 1941-1945"
Identifier
P-1376
Language of Description
English
Dates
1941 - 1986
Level of Description
Collection
Languages
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

681 files

Scope and Content

As the collection contains testimonies and memoirs, as well as official records on various aspects of the German occupation, some files relate to Holocaust history.

Files 1-40. Student essays entitled “What I survived during the German-Fascist occupation”; each file is 30 pages on average.

File 42. Report entitled “Photographs of the Crimes of the German-Fascist Invaders on the Territory of Chernihiv Region During the Occupation Period,” 10 pages.

File 43. Memoirs by R.I. Tovstukha-Novitskaia about the occupation period of Chernihiv region, 34 pages.

Conditions Governing Access

Access to documentation is not limited

Conditions Governing Reproduction

Reproduction is allowed for scholarly purposes and upon permission by archival administration

Physical Characteristics and Technical Requirements

Physical state of the documentation is satisfactory

Archivist Note

Entry added by Mikhail Tyaglyy

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

People

Places

Колекція документів "Чернігівщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр."

Identifier
P-1376
Language of Description
Ukrainian
Dates
1941 - 1986
Level of Description
Collection
Languages
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

681 справа

Archival History

Колекція зібрана працівниками держархіву області. Колекція поповнюється.

Scope and Content

Назви вибраних справ:

Опис 1.

Спр. 1-40. Сочинения на тему «Что я пережил во время н.-ф. оккупации», написанные учащимися. По 30 листов в деле в среднем.

Спр. 42. Фотографии злодеяний н.-ф. захватчиков на территории Черниговщины в годы оккупации. 10 арк.

Спр. 43.Воспоминания Товстухи-Новицкой Р.И. о периоде оккупации Черниговщины. 34 арк.

Опис 9.

Спр. 1-21 – Списки погибших мирных граждан по районам области для историко-мемориального сериала «Книга памяти Украины» - в среднем по 40 листов в деле.

Conditions Governing Access

Доступ до документів без обмежень.

Conditions Governing Reproduction

Копіювання дозволяється лише в наукових цілях і з дозволу адміністрації архіву.

Physical Characteristics and Technical Requirements

Фізичний стан документів задовільний.

Archivist Note

Опис додав Михайло Тяглий

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

People

Places

Колекція документів 'Чернігівщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.'.

Identifier
P-1376
Language of Description
Ukrainian
Dates
1941 - 1986
Level of Description
Collection
Languages
 • Russian
 • Ukrainian
Scripts
 • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

681 files

Archival History

Колекція зібрана працівниками держархіву області. Колекція поповнюється.

Scope and Content

Політдонесення, доповідні записки, оперативні зведення штабу Південно-Західного фронту про бойові дії та моральний стан військ під час оборонних боїв Чернігівської області. Карти, доповіді, виписи із журналів бойових дій про операції Червоної Армії під час звільнення Чернігівщини. Звіти партизанських загонів, підпільних груп. Документи про Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави. Кореспонденції, надруковані в центральних газетах про бойові дії на Чернігівщині в 1941 р. Твори учнів на тему 'Що я пережив під час окупації'. Спогади учасників оборони м. Чернігова, партизанів і підпільників, жителів про період окупації; громадян, які повернулись з Німеччини. Листи від в'язнів концтаборів. Фотографії учасників оборони (1941) та звільнення (1943) м. Чернігова; колишніх воїнів під час вручення їм нагород.

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from 'Arkhivy Okupatsii 1941-1944', ed. by Nataliya Makovska

Rules and Conventions

ISAD (G)