Korrespondens med Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet

Identifier
2
Language of Description
Swedish
Dates
1934 - 1940
Level of Description
Sub-series
Languages
  • Swedish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1 Volym.

Scope and Content

Ansökningar/yttranden till Socialstyrelsen, kronologisk 1938-1939 (Chaluzim) resp. alfabetisk ordning 1938-1939. Korrespondens 1934-1940. Meddelanden från Socialstyrelsen/Utrikesdepartementet. Innehåller även t. ex. handlingar ang. Internationella konferensen för asylrätt 13-14/6 1936 i Paris och protokoll från sammanträde 24/10 1939 med representanter för de olika svenska organisationerna för hjälp åt landsflyktiga.

Archivist Note

Description created by Francesco Gelati

Sources

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0