Judiska församlingen i Stockholm

  • Jewish Community of Stockholm
  • Mosaiska församlingen i Stockholm
Identifier
SE/RA/730128
Language of Description
Swedish
Dates
1771 - 2000
Level of Description
Fonds
Languages
  • Swedish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Not available.

Archival History

I mitten av 1980-talet deponerade församlingen stora delar av sina äldre arkivbestånd hos Riksarkivet. Efter ekonomiska anslag från Riksbankens jubileumsfond och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse startade hösten 2001 ett projekt att ordna och förteckna församlingens arkiv i Riksarkivet, vissa delar skulle mikrofilmas och digitaliseras. I huvudsak två arkivarier har sysslat med ordnings- och förteckningsarbetena i församlingens arkiv.

Ett antal kompletterande leveranser har skett så att arkivbestånden 2007 omfattar 315 hyllmeter. Slutår för församlingens leverans är i princip 1979, men undantag förekommer. I församlingens deposition ingår inte bara församlingens eget arkiv med olika kommittéer, nämnder och sektioner utan även arkiv från ett stort antal stiftelser, föreningar och privatpersoner; i dessa senare fall varierar leveransslutåren kraftigt. Ett fåtal äldre handlingar är deponerade i Judiska Museet i Stockholm (främst Aaron Isaacs minnen).

Scope and Content

Arkivbestånden har ordnats och förtecknats i drygt 80 delarkiv. Den övergripande fördelningsstrukturen är följande:

01 Församlingens huvudarkiv 02 Kyrkböcker 03 Församlingsorgan 04 Fonder och stiftelser 05 Organisationer och föreningar 06 Företag 07 Rabbiner och övrig församlingspersonal 08 Personarkiv 09 Musikalier 10 Bild- och fotosamling

I Huvudarkivet ingår kansliets för församlingen gemensamma handlingar och efter en omorganisation inom församlingen 1972 även handlingar rörande rotlarnas verksamhet.

T.o.m. 1910 hade församlingen officiell kyrkobokföring för sina medlemmar i Stockholm; kyrkböckerna är förtecknade i en separat arkivdel.

25 olika församlingsorgan har fått separata arkivförteckningar. Det gäller bland annat de olika avdelningar och sektioner som sysslade med flyktingmottagande och den stora sociala och humanitära hjälpverksamheten särskilt under 1930-, 1940- och 1950-talen. Räkenskapshandlingarna för församlingsorganen kan finnas både i arkivet för församlingsorganet och i huvudarkivet.

Närmare 25 delarkiv innehåller olika föreningars arkiv; vissa upphörda, andra fortfarande aktiva. Levererats har sådana föreningsarkiv, som förvarats i församlingens lokaler. De olika föreningsarkivens slutår varierar därför.

Bland de åtta arkiven från församlingens rabbiner finns de betydande arkiven från överrabbinerna Marcus Ehrenpreis och Morton H. Narrowe.

Separat har förtecknats församlingens samling av äldre musikalier samt bild- och fotosamlingen.

Conditions Governing Access

Judiska församlingens arkivdeposition är tillståndsbelagd, skriftligt tillstånd från Judiska församlingen krävs för forskning i arkiven. Fritt tillgängliga är dock mikrofilmade/skannade protokoll (i flera delarkiv) fram till ca 1840 samt kyrkböcker fram till ca 1920. Riksarkivets och församlingens gemensamt utformade regler och rutiner vid forskning och utlämnande av handlingar i arkivet finns i ett särskilt dokument.

Archivist Note

Description created by Francesco Gelati

Sources

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

The Jewish (Mosaic) Congregation of Stockholm

Identifier
SE/RA/730128
Language of Description
English
Dates
1771 - 2000
Source
EHRI

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0