Övriga protokoll

  • Other protocols
Identifier
A2
Language of Description
Swedish
Dates
1933 - 1940
Level of Description
Series
Languages
  • Swedish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Serien i kartong. 2 Volymer.

Scope and Content

Understödsavdelningens protokoll 26/2 1937-1940. Inresekommitténs protokoll 6/12 1938-17/3 1940. Insamlingskommitténs protokoll (avskrift) 3/12 1933. Koncept till protokoll vid sammanträde med representanterna för Mosaiska församlingens i Stockholm hjälpkommitté och ledarna från Landschulheim Kristinehov 13/1 1940. Utkast till protokoll 1933-1936. Underlag inför sammanträden 1938-1939 tillhörande Emil Kronheim och 1939-1940, bl.a. tillhörande Gunnar Josephson.

Archivist Note

Description created by Francesco Gelati

Sources

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0