Главна комисија за ратну штету Аутономне Покрајине Војводине

  • Glavna komisija za ratnu štetu Autonomne Pokrajine Vojvodine
Identifier
RS 002 F. 181
Language of Description
Serbian
Dates
1945 - 1946, 1945 - 1948
Level of Description
Fonds
Languages
  • Serbo-Croatian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2,26 m (2 knjige, 20 kutija)

Creator(s)

Biographical History

Predsedništvo Glavnog narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine (GNOOV) osnovalo je Komisiju za ratnu štetu Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa sedištem u Novom Sadu, sa zadatkom da po hitnom postupku organizuje i u roku od 40 dana evidentira ratnu štetu pričinjenu na teritoriji Vojvodine. U skladu s tim, Komisija je po okruzima organizovala mesne odbore za realizaciju ovog zadatka. Mesni odbori su imenovali poverenike koji su primali prijave ratne štete na propisanim obrascima i slali ih okružnim komisijama za ratnu štetu, koje su donosile odluke o visini naknade za utvrđenu štetu. Glavna komisija za ratnu štetu Autonomne Pokrajine Vojvodine ugašena je 20. septembra 1946. odlukom Predsedništva GNOOV.

Archival History

Pretpostavlja se da je građu fonda, zajedno za građom više drugih fondova, Arhivu Vojvodine 1964. godine predala Pisarnica Izvršnog veća Narodne skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine (zapisnik o primopredaji 01-169/1964).

Scope and Content

Arhivsku građu fonda čine: raspisi i uputstva za prijavu ratne štete; rad komisija za ratnu štetu; pregled broja žrtava za vreme okupacije na teritoriji Vojvodine (Banat, Bačka, Baranja); podaci o ratnoj šteti (grana socijalne politike) na teritoriji Bačke i Baranje, a koja tereti Mađarsku kao okupatora; podaci o ratnoj šteti nanetoj narodu, proizvodnji i imovini Vojvodine od 6. aprila 1941. do kraja rata ; ratna šteta koju su prouzrokovale mađarske okupacione vlasti u Bačkoj i Baranji od 6. aprila 1941 do kraja rata (narodna imovina, narodni dohodak i domaće stanovništvo); sumarni podaci o ratnoj šteti u Vojvodini u oblati poljoprivrede; podaci o ratnoj šteti po privrednim granama; ratna šteta naneta građevinsko-tehničkim ustanovama od nemačkih i mađarskih okupacionih vlasti – podaci za Srem, Banat i Bačku; procena ratne štete; ratna šteta na državnim, samoupravnim i privatnim zgradama; spisak procena vrednosti oštećenja objekata; podaci o ratnoj šteti u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama i apotekama; ratna šteta naneta prosveti; podaci o novčanoj ratnoj šteti kod političkih opština; podaci o ratnoj šteti kod novčanih zavoda, strukovnih udruženja, privrednih zadruga, verskih, humanitarnih, prosvetnih, sportskih, političkih i drugih društava i organizacija na teritoriji Vojvodine; ratna šteta pričinjena sudovima u Vojvodini; zbirni spisak ratne štete pričinjene imovini na teritoriji Vojvodine od strane Mađarske i Nemačke; ratna šteta u finansijskim nadleštvima, trgovini, industriji i zanatststvu, podaci o licima koja su odbila da obavljaju službu za vreme okupacije i licima koja su obavljala službu, ali se smatraju oštećenima; ratna šteta po mestima sa rekapitulacijom; izveštaji o radu Komisije za ratnu štetu; spiskovi novčanih i kreditnih ustanova, zadruga i osiguravajućih društava na teritoriji Vojvodine koja su prešla u državnu svojinu; konfiskacija imovine; podaci o gubicima nacionalnog bogatstva (po srezovima i gradovima) i drugo.

Appraisal

Uništavanje dokumentarnog materijala nije vršeno zbog važnosti sadržaja arhivske građe ovog fonda.

Accruals

Dopune se ne očekuju.

System of Arrangement

Fond F. 181 je sređen registraturski po principu provenijencije. Arhivska građa je usrojena hronološki po godinama i brojevima delovodnog protokola. Deo arhivske građe je sređen po principu slobodne provenijencije, tematski. Ovaj princip je primenjen za arhivsku građu koja nije imala svoju delovodnu oznaku. Formirano je 118 arhivskih jedinica (predmeta).

Conditions Governing Access

Slobodan pristup uz poštovanje odredaba Zakona o kulturnim dobrima RS, 1994.

Conditions Governing Reproduction

Odlukom Arhiva Vojvodine.

Physical Characteristics and Technical Requirements

Arhivska građa je na papiru.

Finding Aids

  • Sumarni inventar

  • Istorijska beleška

Related Units of Description

  • RS 002 F. 169 Glavni narodnooslobodilački odbor Vojvodine (fond)

Separated Units of Description

  • Arhiv Jugoslavije, F. 54 Reparaciona komisija pri vladi FNRJ

Note(s)

  • Građa fonda sadrži podatke o ratnoj šteti pričinjenoj kompanijama i privatnim preduzećima u vlasništvu Jevreja, između ostalih. U obrazac prijave ratne štete unošeni su lični i imovinski podaci oštećenog, odnosno vlasnika firme – ime, ime oca, godine starosti, zanimanje, prebivalište, nacionalnost. Isti podaci unošeni su i za podnosioca prijave, iako je štetu na jevrejskim preduzećima najčešće prijavljivao državni organ koji je preuzeo upravljanje imovinom. Prijave sadrže i detaljne informacije o šteti nanetoj imovini, uključujući spiskove stvari koje su okupatori zaplenili ili uništili, kao i popise neisplaćenih plata. Prijave dalje sadrže podatke o tome ko je prouzrokovao ratnu štetu (Nemci, Mađari, Bugari itd.) i koliki se iznos novca traži kao nadoknada štete. Na kraju, Komisija bi u napomeni unosila procenu konačnog iznosa nadoknade.

Archivist Note

Opis izradio Aleksandar Bursać, februar 2024.

Sources

  • Informacioni sistem Arhiva Vojvodine (ISAV)

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Places