Трговинско-индустријска комора Нови Сад

 • Trgovinsko-industrijska komora Novi Sad
Identifier
RS 002 F. 173
Language of Description
Serbian
Dates
1932 - 1950, 1945 - 1948
Level of Description
Fonds
Languages
 • Serbo-Croatian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

33,42 m (13 knjiga, 276 kutija)

Creator(s)

Biographical History

U cilju oživljavanja privrede u Vojvodini, Vojna uprava za Banat, Bačku i Baranju je 1945. godine, po završetku Drugog svetskog rata, ponovo osnovala Trgovinsko-industrijsku i zanatsku komoru u Novom Sadu, koju je okupator ukinuo 1941. godine. Na prvoj sednici Komore, održanoj 11. jula 1945. godine, izvršeno je izdvajanje Zanatskog odseka (od koga je formirana Zanatska komora Autonomne Pokrajine Vojvodine) i formirana je nova Trgovinsko-industrijska komora. Odlukom Predsedništva Glavnog izvršnog odbora Narodne skupštine AP Vojvodine od 6. septembra 1946. godine, došlo je do spajanja Trgovinsko-industrijske komore u Novom Sadu i Trgovinsko-industrijske komore u Petrovgradu (danas Zrenjanin) u jednu komoru, pod nazivom Trgovinsko-industrijska komora Novi Sad, čija se nadležnost protezala na celu teritoriju Vojvodine. Dužnost Komore bila je da redovno i sistematski prati privredne pojave koje su proizilazile bilo iz mera novih vlasti, bilo iz ekonomskih i drugih uzroka, te da vlastima podnosi predloge za unapređivanje privredne delatnosti. Organi Komore bili su Upravni i Nadzorni odbor, Sud časti, Savet potrošača, resorne sekcije, stručni odbori i komisije. Komora je prestala sa radom 1948. godine.

Acquisition

Arhivska građa fonda najpre je preuzeta 1957. godine, od Zanatske komore Autonomne Pokrajine Vojvodine. Deo građe preuzet je naknadno, 1961. godine, od Privredne komore Vojvodine (tačnije od Trgovinske komore, koja je u sastav Privredne komore ušla 1962. godine).

Scope and Content

Zapisnici sednica odbora delegata 1944-1945; registracije trgovinskih i ugostiteljskih radnji; registracije industrijskih preduzeća; evidencije vlasnika firmi; podaci o radu Komore; podaci o obnovi posleratne privrede u Vojvodini; rad na intenziviranju trgovine, ugostiteljstva i industrije; majstorski ispiti; rad udruženja trgovaca, ugostitelja; drugo.

Appraisal

Odabiranje arhivske građe i uništavanje bezvrednog dokumentarnog materijala izvršeno je u Arhivu Vojvodine 1985. godine.

Accruals

Dopune se ne očekuju.

System of Arrangement

Arhivska građa se sastoji se od knjiga i spisa.

Spisi se sastoje od:

 • Prepiske
 • Serija dokumenata:
  • Registracije trgovinskih i ugostiteljskih radnji (TU) 1945.
  • Registracije industrijskih radnji 1945.
  • Ovlašćenja: industrija, trgovina, zanatstvo i ugostiteljstvo
  • Majstorski ispiti 1945-1950.

Prepiska je odložena prema klasifikacionim oznakama I–XXXIII, hronološki, po brojevima delovodnog protokola u okviru svake grupe i podgrupe

Spisi u okviru serija dokumenata su odloženi hronološki prema brojevima delovodnog protokola.

Conditions Governing Access

Slobodan pristup uz poštovanje odredaba Zakona o kulturnim dobrima Republike Srbije iz 1994. godine.

Conditions Governing Reproduction

Odluka Arhiva Vojvodine.

Physical Characteristics and Technical Requirements

Arhivska građa je na papiru.

Finding Aids

 • Sumarni inventar

 • Istorijska beleška

 • Imenski registar za arhivske jedinice serije Registracije trgovinskih i ugostiteljskih radnji

 • Analitički inventar za seriju Registracije industrijskih radnji

 • Predmetni registar za seriju Registracije industrijskih radnji

 • Geografski registar za seriju Registracije industrijskih radnji

Related Units of Description

 • RS 002 F. 92 Trgovinsko-industrijska i zanatska komora (fond)

 • RS 002 F. 163 Segedinska trgovinska i zanatska komora, Ispostava Novi Sad (fond)

 • RS 002 F. 194 Zanatska komora Autonomne Pokrajine Vojvodine (fond)

 • RS 002 F. 284 Trgovinska komora Autonomne Pokrajine Vojvodine (fond)

Note(s)

 • Podaci o preduzećima u vlasništvu građana jevrejske nacionalnosti nalaze se u seriji Registracije industrijskih radnji. Naime, u skladu sa odlukom Glavnog narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine broj 2761, donetom 2. aprila 1945. godine, svi vlasnici trgovinskih, industrijskih ili zanatskih preduzeća i radnji u Vojvodini bili su dužni da ista registruju u roku od tri meseca. Mnoga od preduzeća pripadala su Jevrejima. Dokumenta neophodna za registraciju su grupisana u obliku dosijea, koji sadrže sledeće podatke: ime i prezime vlasnika, datum i mesto njegovog rođenja, nacionalnost, državljanstvo, veroispovest, obrazovanje, naziv preduzeća, godinu osnivanja, sedište, vlasništvo i drugo. Registracioni upis uključivao je i kratak prikaz administrativne istorije preduzeća, finansiranja, opreme i uređaja u fabrici i sastava osoblja. U građi se nalaze i podaci o šteti pričinjenoj preduzećima tokom Drugog svetskog rata.

Archivist Note

Opis sastavio Aleksandar Bursać, februar 2024.

Sources

 • Informacioni sistem Arhiva Vojvodine (ISAV)

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Places