Удружење индустријалаца у Новом Саду

 • Udruženje industrijalaca u Novom Sadu
Identifier
RS 002 F. 138
Language of Description
Serbian
Dates
1932 - 1948
Level of Description
Fonds
Languages
 • German
 • Hungarian
 • Serbo-Croatian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

13,62 m (30 knjiga, 103 kutije)

Creator(s)

Biographical History

Udruženje industrijalaca u Novom Sadu osnovano je 6. novembra 1932. godine, nakon transformacije Saveza industrijalaca Dunavske banovine. Udruženje je pokrivalo teritoriju Banata i Bačke. Njegovi zadaci su bili utvrđeni Zakonom o radnjama iz 1931. godine i obuhvatali su pomaganje članovima, čuvanje i unapređivanje njihovih prava i interesa, održavanje dobrih odnosa među članovima i sa drugim udruženjima. Članovi su bili industrijalci sa teritorije Banata i Bačke. Udruženje se sastojalo od Skupštine, Uprave, Nadzornog odbora, stručnih odbora ili sekcija, povereništava i Suda časti. Udruženje je delovalo do 1941. godine. Odlukom Odeljenja za industriju i zanatstvo Glavnog narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine od jula 1945. godine, Savez industrijalaca Novog Sada nastavio je rad kao zajednička kolektivna prinudna organizacija svih industrijalaca na teritorije Vojvodine. Prestala je sa radom 1948. godine nakon nacionalizacije industrijskih preduzeća.

Acquisition

Arhivsku građu i dokumentarni materijal ovog fonda Arhiv Vojvodine je preuzeo od Privredne komore Vojvodine 1961. godine u količini od 11 metara.

Scope and Content

Građa se sastoji od dokumenata o radu Udruženja, registraciji industrijskih preduzeća, zatim od podataka o industrijskim preduzećima po mestima, spiskova industrijskih preduzeća, prepiske CIK-a i Udruženja mađarskih industrijalaca, personalnih dokumenata i isečaka iz štampe. Građa fonda sadrži podatke o industrijskoj proizvodnji, problemima nabavke sirovine i plasmana robe na domaćem i stranom tržištu, problemima carine, opterećenja industrije porezima, taksama, dažbinama. Sadržaj građe se odnosi i na funkcionisanje saobraćaja i poštanske službe, stavove industrijalaca prilikom donošenja zakona iz oblasti industrije, održavanje kurseva i tečajeva, radno vreme i socijalnu zaštitu radnika i dr.

Appraisal

Uništavanje bezvrednog dokumentarnog materijala izvršeno je 1971. godine u dužini od 0,5 metara, i 2009. godine u dužini od 0,12 metara za period 1932-1948. godine. Materijal koji je uništen sastojao se većinom od praznih formulara i multiplikata.

Accruals

Ne očekuju se dopune.

System of Arrangement

Odabrana arhivska građa je sređena po sistemu provenijencije, odnosno registraturskog poslovanja tvorca fonda. Arhiviranje spisa je izvršeno po unapred utvrđenim grupama i podgrupama zavedenim u delovodni protokol. U okviru grupa i podgrupa spisi su sređeni hronološki po brojevima delovodnog protokola. Glavne grupe su označene rimskim brojevima od I do XL, dok su podgrupe označene rimskim i arapskim brojevima, kao i slovima abecede i azbuke. Svaka grupa predstavlja jasno definisanu tematsku celinu.

Conditions Governing Access

Slobodan pristup uz poštovanje odredaba Zakona o kulturnim dobrima RS, 1994.

Conditions Governing Reproduction

Odlukom Arhiva Vojvodine.

Physical Characteristics and Technical Requirements

Arhivska građa je na papiru.

Finding Aids

 • Sumarni inventar

 • Istorijska beleška

Related Units of Description

 • RS 002 F. 110 Savez industrijalaca Dunavske banovine (fond)

Note(s)

 • Fond Udruženja industrijalaca u Novom Sadu je značajan za proučavanje ekonomskih prilika u Novom Sadu, Bačkoj i Banatu. On sadrži brojnu građu o industrijskim preduzećima čiji su vlasnici bili građani jevrejske nacionalnosti, niz dokumenata o registraciji industrijskih preduzeća i podatke o tim preduzećima. Registracioni dokumenti industrijskih preduzeća (1945/1946) obuhvataju zahteve podnete posle Drugog svetskog rata Privrednoj komori za obnovu registracije. Udruženje industrijalaca u Novom Sadu je izradilo dosijee sa sledećim podacima za svako preduzeće: godina osnivanja, dozvola za rad i podaci o registraciji preduzeća (pre i posle rata), vlasništvo pre i posle rata, kratka istorija preduzeća, mašinska oprema, industrijski materijal i resursi, šteta naneta preduzeću tokom rata, itd. Dosijei industrijskih preduzeća sadrže informacije o svakom preduzeću i godišnje statističke podatke o industrijskim preduzećima (od 1933. do Drugog svetskog rata) sa informacijama o vlasništvu, upravljanju, sredstvima, radnicima, kapacitetu, proizvodima, nabavkom sirovina, opštim stanjem u oblasti industrije itd.

Archivist Note

Opis sastavio Aleksandar Bursać, mart 2024.

Sources

 • Informacioni sistem Arhiva Vojvodine (ISAV)

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Places