Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych

 • Collections of bill posters, notices and printed ephemera
Identifier
215
Language of Description
Polish
Dates
1913 - 2009
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Polish
 • Russian
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2895 files

Biographical History

Afisze, ulotki, odezwy i plakaty były przejmowane w różnym czasie i z różnych instytucji. Część plakatów została przejęta z PMRN w Zamościu, część z drukarni, część przekazana przez osoby prywatne lub bezpośrednio ze słupów ogłoszeniowych. Niektóre z nich zostały też wyłączone z akt. Zbiór obejmuje afisze od 1913 roku , które były rozplakatowywane w Zamościu, Biłgoraju, Tomaszowie i Krasnymstawie. Są to materiały dotyczące różnych dziedzin życia tj o tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej, wojskowej, kulturalnej, oświatowej ujęte w trzech wyodrębionych okresach: I- 1913-1939, II-1939-1944, III-1944- do dalej. Godne zaineteresowania są afisze z 1916 roku dotyczące organizowania na terenie Zamościa szkół polskich, z okresu okupacji obwieszczenia z nazwiskami zakładników na których wykonano wyroki lub kolorowe plakaty propagandy niemieckiej, powojenne plakaty mówiące o kształtowaniu się władzy lub o trudnościach gospodarczych. [na podstawie wstępu do inwentarza]

Scope and Content

 • ogólnopolskie (Warszawa i inne) 1913-1939 51 j.a.: polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne, inne
 • Lublin 1916-1939 42 j.a.
 • Zamość 1915-1939 187 j.a. : polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne i inne
 • pozostałe 1915-1939 50 j.a. : polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne i inne
 • Zamość 1940-1944 201 j.a. : polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne i inne
 • pozostałe 1940-1944 162 j.a.: Warszawa, Lublin, inne
 • ogólnopolskie 1945-1956 148 j.a.: polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne i inne
 • Lublin 1945-1956 70 j.a.: polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne i inne
 • Zamość 1945-1956 280 j.a.: polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne i inne
 • pozostałe 1945-1956 62 j.a.: Biłgoraj, Krasnystaw, Tomaszów, inne miejscowości zamojszczyzny, inne miejscowości w kraju
 • ogólnopolskie 1957-1989 58 j.a.: polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne i inne
 • Lublin 1957-1989 14 j.a.: polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne i inne
 • Zamość 1957-1989 192 j.a.: polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne i inne
 • pozostałe 1957-1989 16 j.a.: Biłgoraj, Krasnystaw, Tomaszów, inne miejscowosci zamojszczyzny, inne miejscowości w kraju
 • różne bez szczegółowego podziału 112 j.a.

Archivist Note

Selected by Agnieszka Wasiak from database SEZAM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0