Sąd Grodzki w Bystrzycy Kłodzkiej

Identifier
2836
Language of Description
Polish
Dates
1 Jan 1945 - 31 Dec 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • J. polski
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

178 j.a.; 0,50 mb

Creator(s)

Scope and Content

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego - akta sądowe dotyczące przestępstw przeciwko osobom narodowości niemieckiej

Finding Aids

  • Spis zdawczo-odbiorczy

Process Info

  • The EHRI project selected descriptions of the Holocaust-relevant collections from the finding aid "Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej", Ed. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7629-068-3 (http://inwentarz.ipn.gov.pl/doc/informator.pdf)

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.