Sąd Obwodowy w Sieradzu

  • Amtsgericht Schieratz
  • Local Court in Sieradz
Identifier
78
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

37 files

Biographical History

Sąd Obwodowy w Sieradzu (Amtsgericht Schieratz) został powołany przez władze okupacyjne w 1939 roku. Funkcjonował on w oparciu o rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeszy z dnia 26 listopada 1940 roku o organizacji sądownictwa na wschodnich obszarach wcielonych. Najwyższą instancję stanowił wyższy sąd krajowy (Oberlandsgericht), jemu podlegały sądy krajowe (Landsgericht), a tym z kolei sądy obwodowe (Amtsgericht). Sąd Obwodowy w Sieradzu należał do krajowego okręgu sądowego w Kaliszu. Jako sąd najniższej instancji rozpatrywał i orzekał w drobnych sprawach cywilnych i karnych. Bliżej jego kompetencje określało rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeszy z dnia 24 grudnia 1941 roku o prawie karnym dla Polaków i Żydów. Sąd Obwodowy w Sieradzu zakończył swoją działalność w styczniu 1945 roku.

Scope and Content

Zachowane akta obejmują lata 1939-1944. Granice terytorialne zespołu obejmują m. Sieradz i pow. sieradzki. W zespole zachowały się akta o charakterze administracyjnym (ustanowienie obwodu sądowego, organizacja Sądu, zbiór dekretów w sprawach spornych, akta poufne) oraz akta spraw personalnych obsługi Sądu.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0