Urząd Komisarza Gminy Zelów

  • Der Amtskommissar der Gemeinde Zelow
Identifier
583
Language of Description
Polish
Dates
1941 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Biographical History

W okresie okupacji hitlerowskiej na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 XI 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gmina pozbawiona była samorządu i podporządkowana okupacyjnym władzom niemieckim. Na czele gmin stali komisarze. Urzędy przy nich istniejące spełniały funkcje policyjne i administracyjne. Po wyzwoleniu gminom przywrócono organizację sprzed 1939 roku.

Scope and Content

Zachowane akta obejmują lata 1941-1944. Urząd Komisarza Gminy Zelów (Der Amtskommissar der Gemeinde Zelow) - Rolnictwo: wykazy gospodarstw rolnych zawierające dane o wielkości gospodarstwa, strukturze produkcji zbożowej i zwierzęcej oraz nazwisko właściciela; Ewidencja ludności: spisy mieszkańców wsi z terenu gminy (nazwiska, narodowość, wykonywany zawód, stan rodziny i posiadania mieszkań i budynków gospodarczych) oraz doniesienia o urodzinach i zgonach nadsyłane z terenu do Wydziału Meldunkowego ww. urzędu.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0