Więzienie w Sandomierzu

  • Prison in Sandomierz
Identifier
141
Language of Description
Polish
Dates
1918 - 1959
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2846 files

Biographical History

Władze okupacyjne austriackie opuściły Sandomierz 3 XI 1918 r., przekazując dozór więźniów polskiej komendzie placu.Początkowo sandomierskie więzienie przeszło pod zarząd Ministerstwa Sprawiedliwości. W 1919 roku zostały powołane okręgowe dyrekcje więzienne. Kontrolę nad Więzieniem w Sandomierzu sprawowała Kielecka Okręgowa Dyrekcja Więzienna w Kielcach. Więzienie w Sandomierzu zostało zaliczone do więzień II klasy i dzieliło się na 4 działy: administracyjny, wychowawczy, pracy więźniów i gospodarczy. Personel składał się z Naczelnika, inspektorów, starszych dozorców, dozorców, strażników i kancelistów. Ponadto zatrudniani byli lekarz, felczer, duchowny i nauczuciel. W okresie okupacji niemieckiej więzieniem zarządzał kierownik Sądu Grodzkiego w Sandomierzu. Po wyzwoleniu Więzienie funkcjonowało do 1956 r. Zostało przeniesione do Pinczowa.

Scope and Content

Akta administracyjne i personalne pracowników więzienia, sprawy gospodarcze i finansowe, warsztaty pracy więźniów, akta osobowe, księgi główne i skorowidze więźniów

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0