Żydowska Rada Starszych w Sandomierzu

  • Jüdischen Ältestenrat in Sandomierz
  • Jewish Council of Elders in Sandomierz
Identifier
1064
Language of Description
Polish
Dates
1941
Level of Description
Collection
Source
EHRI

Extent and Medium

1 file

Biographical History

Sandomierska Żydowska Rada Starszych funkcjonowała w sandomierskim gettcie w latach 1939-1942. Zwierzchnictwo nad judenratem, w skład którego wchodziło od 12 do 24 mężczyzn, sprawowały niemieckie władze administracyjne i zasadnicze decyzje dotyczące życia w gettach podejmowali wyłącznie Niemcy, zaś kompetencje judenratów ograniczały się do wykonywania poleceń okupanta i zadań administracyjnych. Judenraty zobowiązane były do dostarczania robotników, organizowania wysyłki ludzi do obozów pracy, zbierania i przekazywania kontrybucji. W późniejszym okresie były zmuszone do współpracy przy organizowaniu deportacji do obozów zagłady.

Scope and Content

ściąganie kosztów kuracyjnych, chowanie zmarłych z terenu powiatu sandomierskiego

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0