Dokumenty niemieckie z okresu okupacji hitlerowskiej

  • German documents from the Nazi occupation period
Identifier
I.Z. Dok. 1
Language of Description
English
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Record group
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

960 items

Scope and Content

The documents of special importance to the history of the Holocaust are those gathered in Section I, among them: call no. 200 – Traktowanie Polaków i Żydów w tzw. Kraju Warty (różne zarządzenia) oraz sprawy wysiedleń z lat 1939-1943 (Treatment of Poles and Jews in the “Wartheland” [various orders], and resettlements in the years 1939-1943) call no. 398 – Przesiedlanie Polaków i Żydów do GG (Resettlement of Poles and Jews to the GG), call no. 699 – “Judentransportliste nr 1” (Jewish transport list) dated 13 December 1939; a list of 768 people deported from the camp at Główna Street in Poznań; two more lists name 63 people, but with no information as to where they were taken.

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the book by Alina Skibińska, "Guide to the Sources on the Holocaust in Occupied Poland"

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Dokumenty niemieckie z okresu okupacji hitlerowskiej

  • German documents from the Nazi occupation period
Identifier
I.Z. Dok. 1
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Record group
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

960 items

Scope and Content

Największą grupę dokumentów stanowią akta: Reichsstatthalter Warthegau, Regierungspräsident - Posen, Reichsstatthalter Danzig - Westpreussen, Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD - Umwandererzentralstelle-Posen, Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD Einwandererzentralstelle, Reichsuniversität - Posen, Oberlandesgericht - Posen, Reichsjustizministerium, zbiór ulotek propagandowych, plakatów oraz czasopism.. Dotyczą: działań wojennych na terenie Polski oraz zachodniej Europy, założeń hitlerowskiej polityki narodowościowej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy oraz w Generalnym Gubernatorstwie; położenia oraz eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej; wysiedleń oraz przesiedleń Polaków i Żydów; polityki w stosunku do polskiej kultury, nauki, oświaty oraz kościoła katolickiego; niemieckiego osadnictwa na ziemiach polskich; organizacji nauki niemieckiej; sytuacji Niemców w Polsce; spraw SS, policji, NSDAP oraz Wehrmachtu. W dziale tym znajdują się również niemieckie ulotki propagandowe, prasa oraz czasopisma.

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the Instytut Zachodni website (http://www.iz.poznan.pl/index.php?p=archiwum&lang=pl)

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0