Rada Żydowska w Lublinie

  • Judenrat in Lublin
  • Jewish Council in Lublin
Identifier
891
Language of Description
English
Dates
1939 - 1942
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

182 files

Scope and Content

The collection contains documents including circulars and public announcements; minutes of meetings; reports on the work of the council to the German authorities; personal materials; documents on financial and economic matters, forced labour, aid to children, the poor and the needy; and lists of populations, resettled people, those employed in the labour camp at Lipowa Street, and the deceased.

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the book by Alina Skibińska, "Guide to the Sources on the Holocaust in Occupied Poland"

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Rada Żydowska w Lublinie

  • Judenrat in Lublin
Identifier
891
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1942
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

182 files

Creator(s)

Biographical History

Na podstawie rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. o utworzeniu rad żydowskich (Dz. Rozp. GG, s. 72) na przełomie 1939/1940 r. powołano w Lublinie i we wszystkich gminach na terenie dystryktu rady żydowskie. W Lublinie, jako gminie powyżej 10 tys. mieszkańców, rada składał się z 24 członków. Skład osobowy rady oraz jego zmiany były zatwierdzane przez policję i służbę bezpieczeństwa. W dniu 24 stycznia 1940 r. władze okupacyjne zatwierdziły listę kandydatów na 24 radnych Rady Żydowskiej w Lublinie. W dniu 31 marca 1942 r. władze okupacyjne ograniczyły liczbę członków Rady do 12 osób. Rada dzieliła się na wydziały i komitety. W kwietniu 1942 r. wszyscy mieszkańcy lubelskiego getta łącznie z Radą Żydowską zostali przeniesieni do getta na Majdanie Tatarskim, które okupanci zlikwidowali w dniu 9 listopada 1942 r. a jego mieszkańców wraz z urzędnikami Rady deportowali do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Siedzibą Rady Żydowskiej w Lublinie było miasto Lublin. Status prawny: administracja ogólna - samorząd narodowościowy. Podstawowym obowiązkiem Rady Żydowskiej w Lublinie była realizacja rozkazu z dnia 20 stycznia 1940 r. w sprawie rejestracji i stawiennictwa Żydów do prac przymusowych zarówno na terenie Lublina, jak i do obozów pracy w dystrykcie. Zakres terytorialny działania Rady obejmował miasto Lublin

Scope and Content

I. Prezydium Rady, kancelaria, sprawy osobowe, [1918]1939-1942, 39 j.a. II. Sprawy pracy obowiązkowej i świadczeń na rzecz okupanta, 1939-1942, 18 j.a. III. Sprawy finansowo-gospodarcze, 1939-1942, 70 j.a. IV. Sprawy zdrowia i opieki społecznej, [1934]1939-1942, 13 j.a. V. Żydowska Samopomoc Społeczna, 1940-1942, 7 j.a. VI. Ruch ludności, sprawy porządkowe, [1938]1939-1942, 35 j.a.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0