Urząd Okręgu Lubelskiego

  • Amt des Distrikt Lublin
  • Lublin District Office
Identifier
498
Language of Description
English
Dates
1939 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1883 files

Scope and Content

The collection contains i.a. a large quantity of documents of Referat do spraw żydowskich (Referat Judenfragen, Office for Jewish affairs, units 270-809) and Wydział administracji i pracy (Abteilung Innere Verwaltung und Abteilung Arbeit, Department of Administration and Labour), including lists of transports. These reference Lublin and many other places in the district, including Biłgoraj, Krasnystaw, Puławy, Radzyń and Zamość.

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the book by Alina Skibińska, "Guide to the Sources on the Holocaust in Occupied Poland"

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Urząd Okręgu Lubelskiego

  • Amt des Distrikt Lublin
Identifier
498
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1883 files

Biographical History

Z ziem polskich, które nie zostały wcielone do Rzeszy Niemieckiej utworzono Generalne Gubernatorstwo (na mocy dekretu o administracji okupowanych obszarów polskich z dnia 12 X 1939 r.). Wojskowa okupacja i zarząd cywilny zostały zastąpione przez sieć administracji cywilnej. Na jej czele stał generalny gubernator. Generalna Gubernia dzieliła się na 4 dystrykty: lubelski, krakowski, radomski i warszawski. Szef dystryktu, zwany od 25 IX 1941 r. gubernatorem dystryktu, podlegał generalnemu gubernatorowi, realizując jego politykę i sprawując niemal nieograniczoną władzę zwierzchnią w swoim okręgu. Organem wykonawczym gubernatora był Urząd Okręgu. Kres działalności okupacyjnych władz hitlerowskich miał miejsce w lipcu 1944 r. Siedziba gubernatora i urzędu Okręgu mieściła się w Lublinie. Status prawny – okupacyjna administracja ogólna – władze gubernialne. Urząd dzielił się na wydziały, podwydziały, referaty i inne jednostki organizacyjne zajmujące się poszczególnymi dziedzinami administracji. Zasięg terytorialny dystryktu lubelskiego obejmował przedwojenne województwo poszerzone o gminy z powiatów: łańcuckiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, tarnobrzeskiego, niżańskiego, rawskiego, sokalskiego i garwolińskiego.

Scope and Content

Szef Urzędu 1939-1944, 5 j.a. Urząd Kontroli Cen 1941-1944, 5 j.a. Urząd Personalny 1939-1944, 49 j.a. Urząd Archiwalny 1940-1944, 300 j.a. Wydział Spraw Wewnętrznych 1939-1944, 300 j.a. Wydział Zdrowia 1939-1943, 2 j.a. Wydział Finansów 1939-1944, 51 j.a. Wydział Sprawiedliwości 1940-1944, 46 j.a. Wydział Gospodarki 1940-1944, 11 j.a. Wydział Wyżywienia i Rolnictwa 1939-1944, 541 j.a. Wydział Leśnictwa 1940-1944, 20 j.a. Wydział Pracy 1939-1944, 190 j.a. Wydział Propagandy 1039-1944, 3 j.a. Wydział Oświaty i Nauki 1941-1944, 6 j.a. Wydział Budownictwa 1939-1944,13 j.a. Plany 1939-1944, 225 j.a.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0