Bank Drezdeński Filia w Katowicach

  • Dresdner Bank Filiale Kattowitz
  • Dresden Bank, Katowice Branch
Identifier
320
Language of Description
English
Dates
1907 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

302 files

Scope and Content

The collection contains information on accounts belonging to Jews, reports on liquidation of Polish and Jewish economic institutions, information on Jewish firms under German trustee administration, information on liquidation and expropriation of assets in Jewish accounts, and files of firms employing Jews, including those in the ghetto in Sosnowiec

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the book by Alina Skibińska, "Guide to the Sources on the Holocaust in Occupied Poland"

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Bank Drezdeński Filia w Katowicach

  • Dresdner Bank Filiale Kattowitz
  • Dresden Bank, Katowice Branch
Identifier
320
Language of Description
Polish
Dates
1907 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

302 files

Biographical History

Bank Drezdeński został założony w dniu 12 listopada 1872 roku jako spółka akcyjna z kapitałem 24 milionów marek. W 1884 roku siedziba dyrekcji banku została przeniesiona z Drezna do Berlina. Bank założył liczne filie na terytorium Niemiec oraz innych krajów i wchłonął wiele drobniejszych banków. Głównym zadaniem banku było prowadzenie krótkoterminowych operacji kredytowych. Filia Banku Drezdeńskiego w Katowicach została założona w początku XX wieku. Filia prowadziła operacje finansowe na terenie Górnego Śląska /po podziale Górnego Śląska zarówno w jego części polskiej jak i niemieckiej/. Pod naciskiem władz polskich Bank Drezdeński przystąpił z początkiem 1938 roku do likwidacji swej filii w Katowicach, jej agendy miały przejąć Górnośląski Bank Dyskontowy. Postępowanie likwidacyjne nie zostało zakończone aż do wybuchu II wojny światowej. W okresie okupacji hitlerowskiej filia prowadziła nadal operacje kredytowe, a ponadto sprawowała kontrolę nad innymi oddziałami Banku Drezdeńskiego na Górnym Śląsku i w Generalnym Gubernatorstwie. Jej działalność ulegał likwidacji dopiero z początkiem 1945 roku.

Scope and Content

Sprawy organizacyjne: protokoły rewizyjne walnego zebrania, postępowanie likwidacyjne, okólniki organizacji gospodarczych, dyrekcji banku, wyniki działalności, służba informacyjna, korespondencja w sprawach organizacyjnych finansowych i personalnych z lat 1913-1945, sygn. 1-94, 76a Sprawozdania i bilanse: bilanse roczne i okresowe, sprawozdania sytuacyjne z lat 1932-1944, sygn. 95-115, 111a Sprawy administracyjne: sprawy budowy gmachu z lat 1907-1938, sygn. 116-119, 116a Ogólne sprawy finansowe: likwidacja polskich placówek gospodarczych, udzielanie kredytów procesy z firmami, sprawozdania o stanie organizacyjnym banków na terenie Generalnego Gubernatorstwa, na Górnym Śląsku i Morawach z lat 1928-1944, sygn. 120-145, 140a, 145a-b Akta kredytowe: kredyty udzielane koncernom górnośląskim i innym firmom z lat 1927-1945, sygn. 146-296 Akta kat B-50: akta personalne z lat 1906-1944, 73 j.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0