Sąd Specjalny w Katowicach

  • Sondergericht Kattowitz
  • Special Court in Katowice
Identifier
134
Language of Description
English
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2347 files

Scope and Content

The collection contains the files of the criminal cases investigated by the court refer to common offences and those committed in violation of German war legislation, including theft, fencing, illegal slaughter (including ritual slaughter for the needs of the Jewish community), crimes defined as defiling the German race (Rassenschande), possession of firearms, listening to the radio, and other misdemeanours; these files include several dozen criminal cases against Jews in the Silesia region.

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the book by Alina Skibińska, "Guide to the Sources on the Holocaust in Occupied Poland"

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Sąd Specjalny w Katowicach

  • Sondergericht Kattowitz
  • Special Court in Katowice
Identifier
134
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2347 files

Biographical History

Sądy Specjalne zostały utworzone rozporządzeniem rządu Rzeszy z 21 marca 1933 roku dla poszczególnych okręgów wyższych sądów krajowych. Obejmowały one zasięgiem właściwości terytorialnej tereny podległe jednemu lub kilku sądom krajowym według decyzji ministra sprawiedliwości. Były one właściwe do rozpatrywania spraw karnych o przestępstwa: polegające na podstępnym atakowaniu państwa i partii hitlerowskiej, wymuszenia, rabunki uliczne, niestosowanie się do przepisów odnośnie słuchania radia , przestępstwa gospodarcze, przestępstwa przeciw rozporządzeniu o szkodnictwie i gwałtach. Według rozporządzenia generalnego pełnomocnika rządu Rzeszy z 21 lutego 1940 roku o właściwości sądów specjalnych, sądy te były również właściwe do rozpoznania spraw o inne przestępstwa, jeśli prokuratura uznała, że przestępstwo godzi w szczególny sposób w interes społeczny i winno być jak najszybciej osądzone, a także w poważniejszych sprawach o naruszenie cen. Rozporządzenie rady ministrów z 4 grudnia 1941 roku o sądownictwie dla Polaków i Żydów na obszarach wcielonych do Rzeszy poddało sądownictwu sądów specjalnych popełnione przez Polaków gwałty wobec Niemców, uszkodzenia przez nich urządzeń, niestosowanie się do zarządzeń władz niemieckich, nie doniesienie o zamiarze dokonania przez inne osoby przestępstw oraz posiadanie broni lub materiałów wybuchowych, przewidując dla tego rodzaju czynów karę śmierci lub obozu. Sądy specjalne stały hierarchicznie na równi z sądami krajowymi, a podlegały wyższym sądom krajowym. Przewodniczącym i zastępcami przewodniczących sądów specjalnych byli dyrektorzy sądów krajowych. Organem oskarżycielskim przed tymi sądami były prokuratury sądów krajowych. Kancelarie sądów specjalnych były częścią kancelarii sądów krajowych, a sygnatury wydziałów i rejestrów tychże wydziałów były częścią sygnatur wydziałów rejestrów sądów krajowych. Sąd Specjalny w Katowicach został utworzony rozporządzeniem naczelnego dowódcy wojskowego z 5 września 1939 roku i obejmował zasięgiem właściwości terytorialnej obszar rejencji katowickiej w skład której wchodziły, od jej ostatecznego ukształtowania się w 1941 roku, miasta wydzielone: Bytom, Gliwice, Katowice, Królewska Huta, Sosnowiec i Zabrze oraz powiaty: będziński, bytomsko-tarnogórski, bielski, chrzanowski, cieszyński, gliwicki, katowicki, olkuski, pszczyński i żywiecki. Sąd Specjalny w Katowicach dzielił się na wydziały rozpoznające sprawy o zbrodnie i występki oraz właściwe dla spraw o wykroczenia. Sąd działał do stycznia 1945 roku.

Scope and Content

Akta spraw karnych o różne przestępstwa: kradzież, paserstwo, przestępstwa gospodarcze, nielegalny ubój, przestępstwa na tle seksualnym, posiadanie broni, posiadanie i słuchanie radia, drobne akty sabotażowe, walka z "Freikorpsem", pomoc w dezercji, wyszydzanie Rzeszy, zhańbienie rasy z lat 1939-1945, sygn. 1-2327, 21a-d, 127a, 138b, 258b, 290b, 317, 356 /+2/, 412 /+3/ Skorowidz imienny z lat 1945, sygn. 2328 Wykaz spraw przekazanych do archiwum sądowego z lat 1947, sygn. 2329-2334

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0