Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

  • Landratsamt Gnesen
  • Gniezno County Governor's Office
Identifier
407
Language of Description
Polish
Dates
1942
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2 files

Creator(s)

Biographical History

Bezpośrednio po zajęciu Gniezna przez Wehrmacht w dniu 11 września 1939 r. przystąpiono do organizacji tymczasowej niemieckiej administracji. W Gnieźnie funkcję komisarza wojennego na miasto i powiat objął z dniem 15 września 1939 r. Walter Henkel z Poczdamu. Od utworzenia tzw. Reichsgau Posen w dniu 8 października 1939 r. Gniezno znalazło się w Rejencji inowrocławskiej na prawach miasta wydzielonego. Funkcje burmistrza i landrata gnieźnieńskiego zostały rozdzielone. Landratami mogli zostać tylko Niemcy z Rzeszy (tzw. Reichsdeutsche) skierowani na ziemie polskie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Reichsministerium des Innern). Funkcję gnieźnieńskiego landrata objął dr Hermann Büttner. Urząd Landrata w Gnieźnie funkcjonował do stycznia 1945 r.

Scope and Content

Zespół obejmuje dwie jednostki sprawozdań budżetowych.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0