Gdynia-Ameryka. Linie Żeglugowe S.A

  • Gdynia-America Shipping Lines
Identifier
1036
Language of Description
English
Dates
1930 - 1964
Level of Description
Collection
Languages
  • English
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2181 files

Biographical History

The shipping company Gdynia – Ameryka Linie Żeglugowe S.A. was founded in 1930 to carry émigrés on the line Gdynia–Halifax –New York. In 1932 a “Palestine line” was launched, serving the route Constanţa–Haifa–Pireus–Istanbul– Constanţa. In 1938 this line was suspended as financially non-viable, and from then on GAL ships served lines to ports in South America

Scope and Content

The surviving files include i.a. contracts for transport of Jewish passengers on the Palestine line, official correspondence regarding people of Jewish birth being smuggled on the MS Piłsudski in the years 1935-1937, collective lists of passengers and named lists (e.g. of those travelling to Buenos Aires), passenger traffic statistics, and personal files of some passengers, including Jews from Poland and Germany.

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the book by Alina Skibińska, "Guide to the Sources on the Holocaust in Occupied Poland"

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Gdynia-Ameryka Linie żeglugowe S.A.

Identifier
1036
Language of Description
Polish
Dates
1930 - 1964
Level of Description
Collection
Languages
  • English
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2181 files

Biographical History

Przedsiębiorstwo powstało w 1930 r. jako spółka akcyjna polsko-duńska, z minimalnym udziałem duńskim przed wybuchem wojny. Do 1934 r. nosiła nazwę: ?Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe?. Przedmiotem działalności spółki były przewozy morskie na statkach własnych i dzierżawionych, w szczególności pasażerów, poczty i towarów na liniach amerykańskich i palestyńskiej. Podczas wojny (1939-1945) eksploatacja liniowa została zawieszona. Statki pasażerskie przewoziły kontyngenty wojskowe, sprzęt wojenny i zaopatrzenie, a kierownictwo GAL-u czasowo działało w Wielkiej Brytanii. Wówczas też nastąpiła zmiana profilu pasażerskiego na pasażersko-towarowy. Ta tendencja utrzymała się i wzmocniła po drugiej wojnie światowej. Na podstawie porozumienia z dnia 1 sierpnia 1944 r. ?Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe? przejęły administrację ?Żeglugi Polskiej? i ?Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego?. (PSAL zob. nr 0883). Wspólne kierownictwo składało się z kuratorów wymienionych przedsiębiorstw. W Anglii założono podczas wojny również nową spółkę ?Gdynia America Shipping Lines, London?, która eksploatowała jedynie statki nowo nabyte a pływające dotąd pod banderą angielską, jako że zmiana bandery podczas wojny była zabroniona. Faktycznie stanowiła ona własność GAL-u. W 1946 r. przedsiębiorstwo wróciło do Gdyni. Dotychczasowy charakter organizacyjny został utrzymany do 1950 r., po czym tabor pływający, majątek nieruchomy i wyposażenie przyjęły nowo utworzone Linie Oceaniczne ?Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe? przeszły w stan likwidacji, który trwał do 1962 r., do czasu spłacenia udziałów duńskich. ?Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe? utrzymywały do 1939 r. oddziały w wielu miastach polskich z Biurem Portowym w Gdyni oraz oddziały zagraniczne na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Ameryki Południowej i Europy. Podczas wojny prace kontynuował jedynie oddział w Nowym Jorku. Działalność pozostałych została zawieszona.

Scope and Content

Umowy założycielskie. Statuty. Protokoły zebrań walnych zgromadzeń, posiedzeń rady nadzorczej, komisji rewizyjnej. Sprawozdania z działalności przedwojennej, wojennej i powojennej. Inspekcje. Kontrole. Pełnomocnictwa. Reprezentacje zagranicą. Syndykat Emigracyjny (1919-). Związek Armatorów Polskich. Stosunek do wojny domowej w Hiszpanii. Poświęcenie bandery. Ślepi pasażerowie. Opieka nad młodzieżą szkolną na Kaszubach. Opracowania dotyczące rozwoju żeglugi po zakończeniu wojny (opracowania dotyczące tematyki: Rada morska: żegluga po wojnie; porty; współpraca z innymi państwami; odszkodowania wojenne; transport lotniczy). Inwazja Europy. Nowy tonaż. Land and Lease. Straty wojenne. Umowa zbiorowa Polskiej Marynarki Handlowej. Szkolenie kadr. Angażowanie załóg. Wykazy personelu pływającego i lądowego. Warunki płacy i pracy. Komisje Rezerwy. Wnioski odznaczeniowe. Urlopy. Wypadki. Wykroczenia. Załogi brytyjskie. Wyroki sądu morskiego. Komisje rozjemcze. Kobiety na statkach. Akta osobowe pracowników. Eksploatacja poszczególnych linii. Organizacja przeładunków. Magazyny towarowe. Oferty przewozowe. Konkurencja. Kalkulacja kosztów. Statystyka ruchu pasażerskiego. Wyniki eksploatacyjne. Rozkłady rejsów. Taryfy. Teczki frachtowe. Czartery. Rezerwacja miejsc. Eksploatacja statków podczas wojny. Ubezpieczenia. Awarie. Odszkodowania. Ryzyko wojenne. Budowa, przebudowa, remonty statków. Pożary. Zaopatrzenie. Inwentarz statkowy i biurowy. Kradzieże. Wyżywienie. Książki menu.Preliminarze budżetowe. Bilanse. Rachunki strat i zysków okresu przedwojennego, wojennego i powojennego. Podatki. Instrukcje buchalteryjne. Komisje dewizowe. Pożyczki. Należności zagraniczne. Rozliczenia. Dzienniki kasowe. Listy płac. Rozliczenia kapitańskie. Oddziały: Oddział w Gdyni: eksploatacja, sprawy portowe. Oddział w Krakowie: urząd emigracyjny, eksploatacja. Biuro w Buenos Aires: okólniki konferencji żeglugowych. Finanse. Ruch pasażerski i towarowy. Dzienniki okrętowe do 1946 r.

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the Sezam database

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0