Spółka Gruntowa dla Prowincji Górnośląskiej z o.o. w Katowicach Oddział w Bielsku

 • Real Estate Company for the Province of Upper Silesia with limited liability, Head Office in Katowice, Bielsko Branch
 • Grundstücksgesellschaft für die Provinz Oberschlesien m.b.H. Leitstelle Kattowitz Zweigstelle Bielitz
Identifier
186
Language of Description
English
Dates
1940 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
 • German
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2467 files

Biographical History

Institutions called “Spółki Gruntowe przy Głównym Urzędzie Powierniczym Wschód z ograniczoną odpowiedzialnością” (Grundstücksgesellschäfte m.b.H. bei der Haupttreuhandstelle-Ost, Land Companies affiliated to the Main Trustee Office for the East) were set up in 1940 to function as administrators for apartments, plots of land and other pieces of land expropriated – confiscated – by the occupying forces. One of the competences of these companies was valuation of confiscated properties. The scale on which this company operated covered the Bielsko, Żywiec, Zator, Oświęcim and Wadowice counties. This record group comprises over 2,600 files concerning confiscations of property belonging to residents of eastern Upper Silesia, including a great many Jews and inhabitants of villages in which land was requisitioned for the construction of the Auschwitz-Birkenau camp complex.

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the book by Alina Skibińska, "Guide to the Sources on the Holocaust in Occupied Poland""

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Spółka Gruntowa dla Prowincji Górnośląskiej z o.o. w Katowicach Oddział w Bielsku

 • Grundstücksgesellschaft für die Provinz Oberschlesien m.b.H. Leitstelle Kattowitz Zweigstelle Bielitz
 • Real Estate Company for the Province of Upper Silesia with limited liability, Head Office in Katowice, Bielsko Branch
Identifier
186
Language of Description
Polish
Dates
1940 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
 • German
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2647 files

Biographical History

W oparciu o rozporządzenia ministra Rzeszy H. Goringa z 25.X.1939 r. w sprawie utworzenia Głównego Urzędu Powierniczego Wschodniego w Berlinie oraz z dnia 15.II.1940 r. o zabezpieczeniu majątków państwa polskiego, Główny Urząd Powierniczy Wschodni w Berlinie zarządzeniem z dnia 27.V.1940 r. powołał do życia Spółkę Gruntową przy Głównym Urzędzie Powierniczym Wschodnim z ograniczoną odpowiedzialnością - Kierownictwo na wschodni Górny Śląsk z siedzibą w Bielsku. Do kompetencji Spółki Gruntowej przy Głównym Urzędzie Powierniczym Wschodnim należało komisaryczne zarządzanie mieszkaniami, parcelami, łącznie z niezabudowanymi terenami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe oraz ocena gruntów. Ponadto Spółka zajmowała się również pozyskiwaniem parcel i budową domów mieszkalnych oraz przekazywaniem mieszkań osiedleńcom z Rzeszy. Zarządzeniem Głównego Urzędu Powierniczego Wschodniego z dnia 24.IX.1942 r. Spółkę Gruntową zlikwidowano a jej agendy wraz ze spuścizną aktową przejęła Spółka Gruntowa dla Prowincji Górnego Śląska z ograniczoną odpowiedzialnością - kierownictwo z siedzibą w Katowicach. Nowa spółka działała za pośrednictwem następujących filii:

 1. w Bielsku - dla powiatu bielskiego i żywieckiego, wyłączając Oświęcim i okolice oświęcimskie,
 2. w Cieszynie - dla powiatu cieszyńskiego,
 3. w Katowicach - dla okręgu miejskiego Katowic i powiatu katowickiego, okręgu miejskiego Chorzowa i powiatu tarnogórskiego,
 4. w Chrzanowie - dla powiatu chrzanowskiego, olkuskiego oraz Oświęcimia i bliższej okolicy,
 5. w Pszczynie - dla powiatu pszczyńskiego i rybnickiego,
 6. w Sosnowcu - dla okręgu miejskiego Sosnowca i powiatu będzińskiego,
 7. w Zawierciu - dla powiatu zawierciańskiego, powiatu lublinieckiego, powiatu Blachownia. Począwszy od dnia 1.I.1944 r. zmniejszono ilość filii do pięciu. Taki stan organizacyjny spółki Gruntowej utrzymał się do stycznia 1945 r. Czyli do chwili przejęcia Śląska przez władze polskie.

Scope and Content

 1. Sprawy organizacyjne i ogólno-administracyjne: zarządzenia, okólniki, korespondencja, sprawozdawczość, z lat [1940-1941]1942-1944, sygn. 1-53
 2. Konfiskaty majątków polskich i żydowskich w miastach i powiatach: bielskim, wadowickim i żywieckim: konfiskaty mienia ruchomego, mieszkań, spisy zajętych mebli żydowskich, przydziały mieszkań i mebli oraz korespondencja, z lat [1940-1941]1942-1945, sygn. 54-2536
 3. Konfiskaty nieruchomości i mienia ruchomego, z lat [1940-1941]1942-1944, sygn. 2537-2647

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0