Archieven van het gerecht Zuilen en Swesering, het gerecht Oostwaard en de gemeente Zuilen 1611-1953 en de gemeenschapsraad voor Zuilen 1954-1964

Identifier
707
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1611 - 31 Dec 1964
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

121,35 meter; 2786 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 58-139 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 1319-1425 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 1469-1594 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Het Utrechts Archief

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.