Archief Kunsthandel Van Marle en Bignell

Identifier
0366
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

10,5 meter

Creator(s)

Scope and Content

De handel van Kunsthandel Van Marle en Bignell bestond in de Tweede Wereldoorlog in niet onaanzienlijke mate uit geroofd joods kunstbezit. Het archief van de Kunsthandel, in de oorlogsjaren gevestigd aan het Lange Voorhout 58b in Den Haag, was sinds 1987 door het RKD aan het Haags Gemeentearchief in bewaring gegeven. In 1999 is het archief door het RKD in bruikleen gegeven aan Bureau Herkomst Gezocht. Sinds september 2009 is het archief weer terug bij het RKD. Het bevat archiefmateriaal omtrent de kunsthandel. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to the fonds. All the file descriptions provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.