Gemeentelijke Dienst School- en kindertuinen

Identifier
0498-01
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1919 - 31 Dec 1984
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

4,25 meter; 277 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

De dienst Gemeentelijke Dienst School- en kindertuinen is opgericht in 1919. De dienst was in 1940 niet alleen verantwoordelijk voor de zorg voor de Haagse school- en kindertuinen, maar ook voor de braakliggende gronden voor de teelt van voedingsgewassen. Tevens werd leiding gegeven aan de tuin voor jeugdig werklozen aan de Leyweg aan aan een groep jonge Joodse vluchtelingen uit Oostenrijk, die op Ockenburgh werden opgevangen en daar tuinarbeid verrichten. De Joodse vluchtelingen werden direct na de Duitse inval naar andere plaatsen overgebracht. Vele duizenden Haagse schoolkinderen kwamen in de eerste oorlogsjaren naar de schooltuinen. In 1941 mochten de joodse kinderen niet meer naar de gewone schooltuintjes. De dienst was gedwongen een afzonderlijke tuin voor deze kinderen in te richten aan de Adelheidstraat, die onder Joodse leiding kwam te staan. De opbrengsten van de Dienst Teelt van Voedingsgewassen en van de tuin aan de Leyweg werden direct na de oogst verdeeld onder ziekenhuizen, verzorgingshuizen en armen, zodat niets ten goede kon komen aan de bezetter. Na verschillen van mening met NSB-burgemeester Westra en wethouder Kuiper werd de directeur E.J. Herweijer uit zijn functie van hoofd van de Dienst voor de teelt van voedingsgewassen gezet en werd de baan overgedragen aan de directeur van de Gemeenteplantsoenen. In de herfst van 1942 verklaarde de Duitsers Scheveningen tot vesting. De schooltuinen daar moesten worden opgeheven. In 1943 volgde ook de tuintjes op Ockenburgh. Na de sluiting van de Haagse Dierentuin ontstond het plan de dieren onder te brengen in het Zuiderpark en op het terrein van school- en kindertuinen een kinderboerderij in te richten op het terrein van Dienst School- en kindertuinen Directeur Herweijer verzette zich tegen deze plannen. De slecht geoutilleerde kinderboerderij kwam er desondanks. De bezetter eiste dat in het blaadje ‘De School- en kindertuin’ advertenties voor de Weermacht en voor de verzorging van kinderen van Duitse militairen zouden worden geplaatst. De directie besloot hierop de uitgave van het blaadje te staken. Op 27 november 1944 besloot het gemeentebestuur het Zuiderpark voor het publiek te sluiten. Alleen de sportvelden konden nog worden bezocht. De helft van de school- en kindertuinen in het park moesten worden overgedragen aan de Dienst van Gemeenteplantsoenen, Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren o.a. jaarverslagen, dossiers betreffende tuincomplexen, personele stukken, financiële stukken, het blaadje 'De School- en Kindertuin. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Haags Gemeentearchief

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.