Kaartregister op namen van verzoekers tot teruggave van het hen toebehoord hebbende vermogen, op grond van art. 12 van de Bestemmingwet vijandelijk vermogen.

Show Item Details