Kaartregister op namen van verzoekers tot ontvijanding en teruggave van het hen toebehoord hebbende vermogen.

Show Item Details