Inventaris van de archieven van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, 1922-1969

Identifier
3.17.17.04
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1922 - 31 Dec 1969
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

124.5 meter; 3589 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

De Kamers van Koophandel hebben als doelstelling bevordering van handel en nijverheid in de regio. Het eerste deel van het archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam 1922-1969 is onderverdeeld in een algemeen deel, met vergaderstukken en jaarverslagen van diverse besturen en commissies, en een bijzonder deel dat betrekking heeft op het voortbestaan van de organisatie en de taakuitvoering. Stukken die direct verband houden met de taakuitoefening betreffen onder andere belangenbehartiging van het bedrijfsleven en bevordering van samenwerking op economisch vlak op zowel (inter)nationaal, als regionaal en lokaal niveau. Het archief bevat stukken over allerlei handelsmissies naar het buitenland, het gemeenschappelijk beleid van de EEG en advisering van diverse overheidsorganen (met name op het punt van wetgeving). Verder zijn er stukken op deelterreinen zoals openbare orde en veiligheid, handel, verkeer en vervoer (inclusief scheepvaart, zeehavens - met overzichten van goederenvervoer - en luchtvaart), energievoorziening en onderwijs. Tevens is er materiaal omtrent de eigen geschiedenis, van de dienst voorlichting en allerlei documentatie. Het archief bevat ook materiaal over de Tweede Wereldoorlog: het betreft maatregelen tegen de Joden, oorlogsschade, zuivering en rechtsherstel. Er zijn eveneens stukken over de Crisiscomités en de voedselvoorziening in de voorafgaande jaren. Verschillende kleine organisaties hebben eveneens hun stukken in het archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam gedeponeerd, waaronder de Stichting Centrale Voorziening 1940-1948 (m.b.t. oorlogsschade). Stichting Centrale Voorziening 1940-1948 Maatschappij tot Economische Ontwikkeling van Nieuw-Guinea 1953-1959 Stichting "Wij een feest - zij een feest" 1958-1961 Junior Kamer Rotterdam 1959-1966 Waarnemend Economisch Commissaris voor de provincie Zuid-Holland (dr. F.W.T. Hunger) 1959-1967 Daarnaast herbergt dit archief de secretariaatsarchieven van organisaties die in de regio actief waren op de volgende gebieden:1.- Verkeer en vervoer (Vereniging Comité voor IJsbestrijding Rotterdam 1930-1970- Havencommissie 1944-1950 - Gewestelijk Comité Luchthaven Rotterdam 1947-1959- Stichting Luchthaven Rotterdam 1950-1955- Nederlandse Rijn-Main-Donau Vereniging 1951-1963- Nederlands Comité Waterwegen 1951-1966- Stichting "Rotterdams Helicoptersyndicaat" 1953-1959- Commissie Structuurstudie Rotterdamse haven 1956-1957- Stichting Rotterdam-American Army Transport Foundation 1956-1959- Stichting Rotterdam Luchtvaart Syndicaat 1956-1970- Comité ter Verdediging van de Doorvoer 1958-1962- Sub-Commissie Europese Vervoersvraagstukken 1964-1967- Stichting Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut 1964-1968- Studiegroep Rentabiliteit Zeehavens (Openbaar Lichaam Rijnmond) 1968)2. - Economische aangelegenheden (Industriecommissie van de Stichting Rotterdam 1940, 1940-1941- Juridische Commissie uit de Raad voor het Bedrijfsleven 1942-1944- de Nederlandse Tafelronde, afdeling 4 Rotterdam 1951-1953- Samenwerkende Kamers van Koophandel in Zuid-Holland 1951-1969- Stichting Detroit-Rotterdam 1954-1957- Sub-Commissie Handelspolitiek 1958-1969- Commissie Winkelcentrum Rotterdam-Zuid 1963-1964- Regionale Commissie Rotterdam (van de Stichting Ontwikkeling en Sanering voor het Midden- en Kleinbedrijf) 1966-1969)3. - Onderwijs (Stichting Contactcentrum Bedrijfsleven-Onderwijs, plaatselijke commissie Rotterdam 1963-1969- Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1964- Stichting School voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs 1965-1969- Begeleidingscommissie MEAO-cursus Lijnbaan ULO 1966-1969)4. - Overige (Vereniging voor Internationale Rechtsorde 1957-1959- Consilium Rotterdam 1957-1965).

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.