Archieven van de Technische Hogeschool te Delft: Besturen van: de Koninklijke Akademie ter Opleiding van Burgerlijke Ingenieurs, 1841-1864; de Polytechnische School etc.; de Technische Hogeschool etc.

Identifier
3.12.08.01
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1841 - 31 Dec 1956
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

26.40 meter;1534 inventarisnummers.

Creator(s)

Scope and Content

Het archief van de Technische Hogeschool te Delft omvat tevens de archieven van de voorgangers, de Polytechnische School en de Koninklijke Akademie ter Opleiding van Burgerlijke Ingenieurs te Delft; bij de Technische Hogeschool zijn ook de archieven van onder meer het College van Curatoren en de Rector Magnificus opgenomen. Bewaard zijn naast de algemene stukken van de organisatie stukken betreffende personeel (ingekomen sollicitatiebrieven, reglementen), stukken betreffende het onderwijs (de samenstelling van studieprogramma's, lessen en examens, uitwisselingen met buitenlandse hoogleraren), briefwisselingen in verband met wetenschappelijk onderzoek, dossiers inzake studenten (verzoeken om tegemoetkoming in studiekosten en toekenning van beurzen, inschrijvingen, rapporten inzake studiebegeleiding, tuchtmaatregelen, stukken betreffende het Delftse Studenten Corps en andere studentenverenigingen). Ook is in het archief materiaal te vinden uit de Tweede Wereldoorlog in verband met demoblisatie, verzet, tewerkstelling en loyaliteitsverklaringen van studenten van de Hogeschool.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.